தமிழ்நாடு / Tamil Nadu
தமிழக அணியின் பணிவான வணக்கம். தமிழ் பேசவும் சதுரங்கம் விளையாடவும் தமிழ் விரும்பும் அனைத்து நாட்டவரும் சேரலாம். * We will play as a team, learn and grow. * Tamil and Chess will be the driving forces behind our team. ____________________________________________________________________________________ Tamil Nadu is an Indian state, and chess is extremely popular here. There are more tournaments and participation from TN than many states put together. There are 12 Grandmasters from TN, including the World Champion Viswanathan Anand. Apart from TN, Tamils are situated in Sri Lanka, Malaysia, Singapore and significant Tamil dispora today are spread all over the world. For more information, visit - http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
Administradores
Encontros
  • En xogo:
  • Puntos totais:
  • Encontros gañados:
  • Puntuación media:
  • Posición actual:
Xadrez por votación
  • En xogo:
  • Puntos totais:
  • Encontros gañados:
  • Posición actual: