A játszmák lejegyzése - sakknyelven!

A játszmák lejegyzése - sakknyelven!‎

erik
erik
|
164 | Kezdőknek

A lépések lejegyzése alkalmas a játszma nyomon követésére; az újrajátszás segít a hibák kijavításában, a stratégiák mélyebb megértésben, de éppúgy alkalmas egy jól sikerült parti megosztására is. Gyakorold a lejegyzést és meglátod: nincs felemelőbb érzés, mint győztesként kitenni a kettőskeresztet a játszmalap végére!

Algebrai lejegyzés

A legegyszerűbb és legszélesebb körben alkalmazott lejegyzési mód az algebrai. A sakktábla mezőit betűk és számok jelölik.

Az ábrán a világos király a c3, a sötét uralkodó pedig a h5 mezőn áll.

Az első sor a tábla világos felé eső része, sötét a nyolcadik soron kezd. Az oszlopok betűrendje világos szemszögéből balról jobbra történik.

A bábuk jelölésére az elnevezésük kezdőbetűje használatos (ez nyelvenként változó):
K: király
V: vezér
B: bástya
F: futó
H: huszár
Gy: gyalog (általában a gyalog kezdőbetűjét nem szoktuk kitenni)

How to Write a Chess Move

A lépés lejegyzése

A lépés lejegyzésekor megnevezzük a lépő figurát, és a helyet, ahová érkezik. Ha ütés történik, akkor az érkezés mezője elé kiteszünk egy x jelet.

Példánkban világos első lépése Hc3: huszár a c3 mezőre. Sötét lépése f5 (a gyaloglépésnél tehát nem tesszük ki a "Gy"-t). Világos ezután e4-et lép, ezt sötét leüti fxe4: f üti az e4 mezőt. Az "f" megfelelően azonosítja a gyalogot, ezért nem is írjuk ki a "Gy"-t. Világos visszaüt, Hxe4. A játszma további lépései

... Hf6

Hxf6+ gxf6

Vh5#

a + jelölés jelenti a sakkadást, a # pedig a mattot.

Speciális jelölések

x: ütés
0-0: rövid sánc
0-0-0: hosszú sánc
+: sakk
#: matt
!: jó lépés
?: rossz lépés

A ! és ? jelek többes használata árnyaltabban fejezi ki a lépés erejét.

Egyértelműség

A Bd1 jelölés ez esetben nem elégséges, mert nem definiálja, hogy melyik bástya lép.

Az ehhez hasonló kétértelmű helyzetekben a lépő bábu kiindulási pontjának megadása megoldja a problémát. Jelen esetben ez Bad1, vagyis az a-oszlopon lévő bástya lép d1 mezőre. A korábbi példában látható: ha egy gyalog üt, mindig szerepelnie kell a kiinduló oszlopnak: fxe4, gxe4.

Other Chess Notation

Egyéb lejegyzési módok

Bár mára a legtöbben az algebrai lejegyzést használják, vannak más metódusok is egy játszma megörökítésére:

A hosszú algebrai lejegyzésnél minden esetben leírják a kiinduló és az érkezési mezőt is.

A leíró sakklejegyzés egy régi módszer, a tábla oszlopait a bábuk kezdő helyzete alapján azonosította. Példa: a c-oszlop elnevezése VF, azaz a vezéroldali futó oszlopa. A sorokat pedig az egyes játékos szemszögéből jegyezte, vagyis világos VF3-as mezője sötét VF6-os mezőjével egyezett meg.

Töltsd le ingyenesen a játszmalapot!

Ingyenesen letöltheted a lejegyzéshez szükséges játszmalapokat itt, vagy vásárolhatsz egy ehhez hasonló külön tömböt a játszmáidnak, de kezdetnek egy egyszerű vonalas lap is megteszi!

Printable Chess Scoresheet