Chess Club Chukarica Belgrade

72 Tag
2022. máj. 3.
61 esemény részvétel

Клуб је намењен свим добронамерним шахистима без обзира на висину рејтинга, пол, боју коже и политичка уверења...
Један од услова (али не и пресудан) је да играју под српском, црногорском или заставама бивших република СФРЈ.
Пожељно је да су живели, тренутно живе или планирају да живе на територији Општине и да им је Београд у СРЦУ !!!
ДОБРО ДОШЛИ...

Клуб предназначен для всех благонамеренных шахматистов, вне зависимости от их рейтинга, пола, цвета кожи и политических убеждений...
Одно из условий (но не решающее) - играть под сербским, черногорским или бывшим флагом республик СФРЮ.
Желательно, чтобы они жили, живут или планируют жить на территории Муниципалитета и чтобы Белград был в их СЕРДЦЕ!!!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ...

The club is intended for all well-meaning chess players, regardless of their rating, gender, skin color and political beliefs ...
One of the conditions (but not crucial) is to play under the Serbian, Montenegrin or flags of the former republics of SFRЈ.
It is desirable that they have lived, are currently living or plan to live on the territory of the Municipality and that Belgrade is in their HEART !!!
WELCOME...

Rendszergazdák