longnh
3 nappal ezelőtt
Mời các bạn tham dự giải cờ vua Cờ Thông Minh Saturday online 20h30-21h30 thứ 7 24/7: https://www.chess.com/play/arena/1288767
voxuangiang_2013
7 nappal ezelőtt
Các bạn nhớ thắng không kiêu bại không nản
longnh
8 nappal ezelőtt
Mời các bạn tham gia giải Cờ Thông Minh Wednesday online 20h-21 thứ 4 21/07: https://www.chess.com/play/arena/1276877
longnh
11 nappal ezelőtt
Mời các bạn tham gia giải Cờ Thông Minh Saturday online 20h30-21h30 thứ 7 17/7: https://www.chess.com/play/arena/1275846
vietanhvu
15 nappal ezelőtt
hello mọi ngường
További