1257lilianake

tui sẽ bỏ acc sau khi chơi xong ván cờ hằng ngày cuối cùng trong vài ngày hoặc vài tuần hoặc vài tháng hoặc vài năm =) có thể rảnh tui sẽ vào :v

(12/2021) sau 2 tuần bị hack nick toi đã quay trở lại =)