Bitcoinaddict
เทรดหุ้นหรือลงทุนกับบิทคอยน์ดี ราคาบิทคอยน์นั้นมียังมีความผันผวนค่อนข้างมาก ถ้าเทียบกับเทรดหุ้น ที่ถึงจะมีการตกลงมามากได้ แต่บิทคอยน์ไม่มี Cicuit Breaker หรือการหยุดเทรดระยะสั้นเพื่อพักตลาด เหมือนการเทรดหุ้น เพราะว่าบิทคอยน์นั้นไม่มีองค์กรใดมาควบคุม ดังนั้นบิทคอยน์อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่เมื่อเทียบกับเทรดหุ้น แต่ว่าโอกาสทำกำไรก็มีมากไม่ต่างกัน และปัจจุบันนี้ bitcoin ได้รับการยอมรับในวงกว้าง องค์กรใหญ่ๆ บนโลกเริ่มขยับตัว รับค่าสินค้าและบริการเป็นหน่วยเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น