BooTung

Các bạn kết bạn với mình nhé.Mình mong 600 follow.

My real name:Tùng 

Nơi sinh Việt Nam

Nơi ở Hà Nội Tố Hữu

Tuổi 2k4

Sở thích ... Nhưng vẫn là cờ và đá bóng 

Mình đang học tại Chuyên Nguyễn Huệ

Mình sẽ show mặt lúc 729 follow 

Chuyên gì đó ở Nguyễn Huệ 

Thần tượng Nakamura

Bạn bè thân thiết

@SkyFly2k10 

@RiinCukSuk

@fireman_vn

@LC_MC

@binhvhy3

@chuottom2008

@Thuytrang2k8

@Vanthinhuy2k9

@huy777999

And more nếu chưa có tên thì saywith me!

Nhưng đang định cư ở washington Mỹ

HI WELCOME MY PROFILLE

MEET FRIEND WITH ME -I WANT TO 600 FOLLOW.

MY NAME:TÙNG

FROM:VIETNAM

HOUSE IN TO HUU HANOI

AGE:18

BUT IAM LIVING IN WASHINGTON DC USA

HOBBY CHESS AND FOOTBALL

I SHOW FACE IN 729 FOLLOW

MY BEST FRIEND

@SkyFly2k10 

@RiinCukSuk

@fireman_vn

@LC_MC

@binhvhy3

@chuottom2008

@Thuytrang2k8

@Vanthinhuy2k9

@huy777999