ChessJohnzo

I'm a ninja. And a grad student. Honest.