DoeLee456

profile(:

mếnh năm nay đc 0 tuổi

sở thích edit vd, lướt tóp tóp

idul mếnh lè : sakura=)) có thể nói garam....

mếnh hong thích rep tin nhắn^^

bài hát mếnh iu thích : Panorama, All bài của IZ*ONE                                                                        acc tiktok :

acc chính : annyeong._.sakuradayy

acc tut : hi.haewontutrorial

acc phụ : haewoniucaccc

acc pins chính  : 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐬𝐚𝐲𝐡𝐢𝐢🧸🌷                                                                                                  acc pins phụ : Kuraa✨💕

khá là flop

mếnh là Wiz*one nhaa 

mún đổi cái tên mà ko đổi đc-_-

Hi.Sakuradayy sẽ tốt hưn):

zợ sắp cứi của Sakura =)) và Wonyoung + Hyewon vs Minju và haewon, haerin nhá

ck mi cấm đụng😏😏

lướt ghi chú có đứa say mi là nam;-;

Ôi mẹ ơi sakura nhìu tim wáa