DoeLee456

~𝘚𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘮𝘦~🎶

𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞, 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐦𝐞 𝐚 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭
𝟎𝟐.𝟏𝟎
𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐆𝐢𝐫𝐥✨💗

𝐓ớ 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐯𝐢ệ𝐭 𝐧𝐡ó
𝐆ọ𝐢 𝐭 𝐭𝐡ế 𝐧à𝐨 𝐜ũ𝐦 đ𝐜 𝐜ả
𝐓 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐊-𝐏𝐨𝐩 𝐒𝐭𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐨
𝐓 đ𝐮 𝐛𝐨 𝐠ó𝐜 𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚(𝐋𝐞 𝐬𝐬𝐞𝐫𝐚𝐟𝐢𝐦)
𝐓 𝐤 𝐪𝐮á 𝐜ă𝐧𝐠 𝐭𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐯ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐱ư𝐧𝐠 𝐡ô 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 đừ𝐧𝐠 𝐪𝐮á đá𝐧𝐠 𝐥à đượ𝐜
𝐀𝐢 𝐡ỏ𝐢 𝐭𝐮ổ𝐢, 𝐬𝐩𝐚𝐦 𝐧à𝐲 𝐧ọ 𝐭 𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡é𝐩 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐭𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐧𝐡é 

T rất bận luôn ấy, nên t k thể rep ib

Phiền là t block luôn ấy nhe, nói tử tế chút khó chịu vcl nhanh đc, ủng hộ tiktok t zới nheee

Facebook : Demi Lune(avt wonhee)                                                tiktok.com/@_demi.lune_

        ~𝘊ả𝘮 ơ𝘯 𝘷ì đã đọ𝘤 ạ💕✨~