dora2112

tôi không bao giờ nản chí khi thua một ván cờ