Dosang0302
vui chơi, học hỏi và rút bài học về tinh thần thi đấu