DrangonSlayer2k10


Xin trân trọng và
giới thiệu với các chế , đây là bài viết của tui 

Tên : ??? 

Sinh nhật : ??/??/????

Lớp : ?

Sinh sống : Việt Nam 

Sở thích : ???

Bét phen của tui nè :

@TungThu2903 ( best friend rất lâu) =))

@huy181305

@Pursues-Light 

@SkyFly2k10 ( bạn này rất đặc biệt ) ^^

@Vignesh_1

@tieuyeusieuquay -> @nhoksieuquay

Quên chưa nói với mấy chế tui là "Sky" đó =))))

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶((= Let's CHILL=))🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

https://www.youtube.com/watch?v=xypzmu5mMPY

Hay ko ?=>>

Tham quan bài viết của tui ko quạu nha '~' !!!