hoantranba

mình là người mới chơi.Mong các bạn trợ giúp