MASTER_SUS_135

event: HALLOWEN có easter egg, ae cố phóng to mak tìm, muahahahahahahah.

tốt, lắm mồm, fan cứng Alan Becker, anti fan hồng đen và bọn đi làm từ thiện có hình con hổ màu xanh nước biển, có thể gọi là fog hoặc frog sao cx đc, acc roblox là OMG_thien2(hết)