Matico123
Diamond Member

26 år 
By : Vejle 
Skakklub : Skakklubben Evans 
Aktiv Spiller