Miticuss

Dobar šahista je onaj koji je takođe razvijen sam po sebi i ima visok nivo kulture. Biti dobar šah i biti dosadan, samo je još jedna budala koja je naučila dobro pomicati figure.

- Miticus -