Natecao

Tên : Cao Bá Nam

Sinh ngày: 29/07/2011

Kênh youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC8CWvIPf7LLlvHaB3BtcVNQ

Mong mọi người ủng hộ mình còn lên được 500 subscribe nha!