nguyenkhang12062005

  Nick name lichess.org: nguyenkhang2k13                                                                                            Nick name Play together VNG: NKHANGCONAN126                                                                         Nick name Roblox: khangngu_270 (thằng em đặt)                                                                           Tôi tên Khang. Ny tên Uyên