NoBTSNoLife
Joined
Mar 27, 2020
Last Online
42 min ago
Views
562
Followers
257
Points
607

WELCOME TO MY FROFILE:

YOU CAN CALL ME : CHUREN

I'm a boy not a girl

I'm a big fan KPOP

GFRIEND

BLACKPINK

TWICE

IZ*ONE

ITZY

BTS

LET'S BE FRIEND

My best friend : @Akira12428

@LonelyHawks

https://www.chess.com/club/chess-is-my-life-1

https://www.chess.com/club/love-kpop-and-chess-foverver

MY IDOLS:

AND:

AND:

AND:

AND

E~N~D

Thank you for reading my profile

BONUS:

I LOVE VIỆT NAMwink.png


L

O

V

E

K

P

O

P

A

N

D

C

H

E

S

S

F

O

MÌNH HAY VIẾT TẮT MONG MẤY BẠN THONG CẢM CHO MIK NHE!tongue.png

R

E

V

E

R

,

C

H

E

S

S

I

S

M

Y

L

I

F

E

G

F

I

E

N

D

B

L

A

C

K

P

I

N

K

T

W

I

C

E

B

T

S

I

T

Z

Y

I

Z

*

O

N

E

N

O

B

T

S

N

O

L

I

F

E

2

K

8

I

L

O

V

E

Y

O

U

E

V

E

R

Y

O

N

E

!

Cảm ơn ai đã cố gắng kéo xuống tận đây để xem dòng chữ này, tới đây là Tiếng Việt nhagrin.png

Tui 2k8 nhé mn 

 Việt Nam, Châu Á, Trái Đấtgrin.png

 Kb vs tui nhe......

Bonus thêm:

Bài hát đầu tiên tôi biết đến Kpop : 

E~N~D( Cái này hết thiệt r nè, đừng kéo xuống nx happy.png)