quocbaodeptraicute

 https://www.chess.com/club/clb-fan-doraemon/join đây là clb thứ 2 của mk

https://www.chess.com/club/club-fan-anh-jaki-dep-trai/join

vô dùm mik ik mn

cũng như ủng hộ anh jaki làm lớp học ma sói nhagrin.png

anh jaki đẹp trai của chúng ta

ảnh từng phần