SonHaHaa

Hello,welcome to my profilehappy.png

Giới thiệu đôi chút -_-
Tên: Thành Sơn(Gọi là Sơn là đc r:/)
Tuổi: 15
Trình độ cờ:

Hết roàihappy.png