The_Last_Dragonborn
Joined
Aug 4, 2012
Last Online
11 hrs ago
Views
4,191
Followers
10
Points
4
Dovahkiin, Dovahkiin, naal ok zin los vahriin, Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan, Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!