Witkragmoun ki Fe.m Mal yo pral Peye yon

gwo pri
enpot moun ki derespekte m oswa ki aji

Kont mwen ya ap trete lespri.ki pwoteje m.yo.

Madichon pou nou tout ke ap

derespekte m nan nenpot fason