منتظران مهدیPromised Savior
PROMISED SAVIOR AWAITS(http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Mahdi),Join to us ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت مانند مرده‌اي متحرک شدم بيا بي تو تمام زندگي ام در عدم گذشت میخواستم وقف تو باشم تمام عمر دنیا خلاف آنچه می خواستم گذشت تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت مولا شمار درد دلم بی نهایت است تعداد درد من بخدا از رقم گذشت ...
Beheerders
Partijen
  • Lopende:
  • Totale punten:
  • Partijen gewonnen:
  • Gemiddelde rating:
  • Huidige rang: