Sjakknotasjon - sjakkens språk!

Sjakknotasjon - sjakkens språk!‎

erik
erik
|
156 | For nybegynnere

Sjakknotasjon er en nyttig måte å følge partiene dine på, slik at du kan gå gjennom dem igjen for å studere taktikker, forstå dine feil, eller imponere vennene dine. Prøv å skrive sjakknotasjon i ditt neste parti - du vil oppdage at det ikke finnes noe mer tilfredsstillende enn et velplassert utropstegn etter ditt vinnende trekk.

Algebraisk notasjon

Den enkleste og mest alminnelige formen for sjakknotasjon heter algebraisk notasjon. Den markerer sjakkbrettet med bokstaver og tall.

I dette diagrammet står den hvite kongen på feltet c3, og den svarte kongen på feltet h5.

Rekke (eller rad) 1 er den rekken hvor hvit begynner, og rekke 8 er den rekken hvor svart begynner. Linjene (eller kolonner) er markert med bokstaver fra venstre til høyre sett fra hvits synsvinkel.

Dessuten brukes det store bokstaver for brikkene:
K: Konge
D: Dronning
T: Tårn
L: Løper
H: Hest
B: Bonde (selv om B vanligvis blir utelatt fra notasjon)

How to Write a Chess Move

Hvordan man noterer et trekk

Hvis du vil notere et trekk, skal du notere navnet på brikken og feltet som den flyttes til. Hvis en brikke blir slått, inkluderer vi symbolet x for "slår" før destinasjonsfeltet.

For eksempel, i dette partiet er hvits første trekk Hc3, altså hest til c3. Svart svarer med f5 (husk at B er utelatt). Hvit spiller e4, og svart slår bonden: fxe4, f slår e4. Linjen f erstatter navnet på bonden, siden B er utelatt. Hvit slår tilbake, Hxe4. Resten av partiet blir notert som

...         Hf6

Hxf6+ gxf6

Dh5#

+ er symbolet for sjakk, og # er symbolet for sjakkmatt.

Spesielle symboler

x: slår
0-0: kort rokade
0-0-0: lang rokade
+: sjakk
#: sjakkmatt
!: godt trekk
?: dårlig trekk

det kan legges til flere ! og ? for understrekning.

Hvordan man unngår tvetydighet

Td1 er ikke nok til å beskrive dette trekket--hvilket tårn?

I situasjoner hvor alminnelig notasjon er tvetydig, bør du tillegge en ekstra bokstav eller tall for å spesifisere opprinnelsen til brikken som flyttes. Her løser Tad1 problemet, tårnet fra a-linjen til feltet d1. Når en bonde slår en brikke, bør du alltid inkludere linjen som bonden kommer fra, som i fxe4 og gxf6 ovenfor.

Other Chess Notation

Andre notasjoner

I dag benytter de fleste spillere algebraisk notasjon, men det finnes noen andre varianter:
Lang algebraisk notasjon noterer utgangsfeltet og også destinasjonsfeltet for hvert trekk.

Deskriptiv notasjon er et eldre system som gir navn til sjakkbrettets linjer etter brikkene. For eksempel blir c-linjen kalt QB, eller queen's bishop's file (dronningshestens linje). Rekkene blir nevnet fra hver spillers perspektiv. QB3 (DB3) for hvit er QB6 (DB6) for svart.

Last ned gratis resultatark til sjakknotasjon

Du kan laste ned gratis resultatark her, eller kjøpe et resultatshefte som dette til å notere i, men du kan også begynne med vanlig linjert papir.

Printable Chess Scoresheet