The Top Chess Players in the World

Tianjian He

Tianjian He
Full name
Tianjian He
Born
1968 (age 56)‎
Place of birth
Federation
China
Retired
Profiles

Rating

Bio