The Top Chess Players in the World

Tianjian He

Tianjian He
Full name
Tianjian He
Born
Jan 1, 1968 (age 55)‎
Place of birth
Federation
China
Retired
Profiles

Rating

Bio