Quang1309

Mình là Vũ Minh Quang 
Năm nay mình 8 tuổi lớp 3
Mình có sở thích là : cờ vua , bóng đá
Mình sống ở Thành Phố Hà Nội