Sekretesspolicy

Följande text är endast en informativ översättning. Den enda juridiskt giltiga versionen finns tillgänglig på engelska.
Senast uppdaterad: January 17, 2024

Välkommen till Chess.com!

Denna sekretesspolicy ("policy") beskriver hur Chess.com samlar in, använder, skyddar och avslöjar personlig information som erhållits från alla som använder våra tjänster ("användare"), alla som skapar ett konto på webbplatsen Chess.com eller något relaterat innehåll, funktioner, mobil- och webbapplikationer och andra tjänster (gemensamt "tjänsterna") som tillhandahålls av Chess.com, LLC och dess dotterbolag.

Denna policy behandlar kraven i California Consumer Privacy Act, som ändrats av California Privacy Rights Act ("CCPA"), såväl som alla andra tillämpliga internationella, nationella och statliga krav relaterade till datainsamling, användningsmetoder och avslöjande.

Vänligen läs denna policy noggrant. Genom att använda tjänsterna samtycker du till hanteringen av din information i enlighet med denna policy. Om du ger oss din information (direkt eller indirekt genom våra tjänsteleverantörer) kommer vi att behandla din information enligt denna policy. Om vi ​​behöver använda din personliga information för något annat ändamål, annat än vad som avslöjas häri, kommer vi att uppdatera denna policy eller be om ditt tidigare samtycke, om det behövs.

Sammanfattning av nyckelpunkter

Vi uppmuntrar dig att läsa hela denna policy och våra användarvillkor, men här är några viktiga punkter som kan vara av intresse:

 • Personlig information ("PI") avser information som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller hushåll.
 • Under registreringen kan vi be dig att ange en e-postadress, ett användarnamn och om registrering med ett telefonnummer är tillgängligt i ditt land kommer vi att be dig ange ett telefonnummer.
 • Vi kommer aldrig att be dig att förse oss med känslig PI.
 • Betalande användare ombeds ange betalningsinformation när de köper något från våra tjänster. Se avsnittet "Informationsinsamling" för mer information om hur vi skyddar betalningsinformation.
 • Eftersom säkerheten för din PI är viktig för oss, ber vi endast om PI där den tjänar ett affärssyfte och försöker begränsa insamlingen av PI till endast det som är nödvändigt för att uppnå dessa syften. Vi använder också kommersiellt rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder utformade för att skydda all information som samlas in av tjänsterna.

Innehållsförteckning

1. Definitioner

2. Sekretess för barn

3. Informationsinsamling

4. Så använder vi information

5. När vi lämnar ut information till tredje part

6. Hur du utövar din rätt att få tillgång till, ändra eller korrigera din information

7. Hur du utövar dina rättigheter att avsluta och ta bort ditt konto och hur du begär återaktivering

8. California Privacy Rights Act (CPRA)

9. Ytterligare information om personuppgifter som behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

10. Andra regioner och delstatsspecifika villkor

11. Länkar till andra tjänster

12. Plats för informationsbehandling

13. Säkerhet

14. Ändringar i vår sekretesspolicy

15. Kontakta oss

16. Chess Play & Learn (Arcade-version)

1. Definitioner

GDPR

GDPR hänvisar tillsammans till Europeiska unionens ("EU") och Storbritannien ("UK") allmänna dataskyddsförordningar.

Personuppgifter

Personuppgifter, som termen definieras i GDPR, betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Personuppgifter och personlig information kommer att användas som synonymer för syftet med denna policy.

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt antingen via bruk av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur (exempelvis hur länge man besökt en viss sida). Användningsdata kan omfatta pseudonymiserade data om tillämpligt.

Cookies

Cookies och/eller liknande teknik (kollektivt benämnt "Cookies"): är små datafiler som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).

Datakontrollant

Datakontrollant innebär den levande eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som PI ska, eller ska komma att, behandlas. I samband med denna policy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Databiträden

Personuppgiftsbiträde: betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och följer deras instruktioner, normalt hänvisar det till våra tjänsteleverantörer. Vi använder tjänster från olika personuppgiftsbiträden för att kunna behandla dina uppgifter mer effektivt.

Registrerad

En registrerad är en fysisk individ vars personuppgifter vi behandlar.

2. Sekretess för barn

Chess.com is not targeted towards minors, meaning a person under the minimum age required to consent to the processing of their personal information as determined by applicable laws in their state or country of residence. Our platform at ChessKid.com is targeted towards minors.

3. Informationsinsamling

Det finns två allmänna kategorier av information som vi samlar in.

A. Information som användare förser oss med

Som mer fullständigt framgår nedan samlar vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer in information som användarna tillhandahåller när de använder tjänsterna, inklusive när användare skapar ett konto, registrerar sig för tjänster eller kontaktar oss med en fråga, kommentar eller begäran.

För att registrera ett konto ombeds användare att ange ett användarnamn, en e-postadress och/eller telefonnummer (vilket är valfritt om du väljer att registrera dig med en e-post).

Användare kan också komplettera sin profil med ytterligare information som är valfri såsom: för- och efternamn, plats, land, språk, innehållsspråk, tidszon, OTB-rating, status, profilbild och all annan information som användaren väljer att dela i avsnittet "Om mig" i profilen. Flaggan för det land du väljer kommer att visas på din profil.

Keep in mind that certain information from your profile is public and therefore can be accessed by any User, and even by people outside Chess.com. By including information in your profile, you understand that the information that is public can be used by any person or entity for their own purposes.

Det finns även annan information som beror på typen av konto. Till exempel:

Betalningsinformation som kredit- eller betalkortsinformation och faktureringsadress samlas in från användare som köper en prenumeration, inklusive de som skänker ett betalkonto till andra, såvida inte användare köper via iTunes, PayPal eller andra liknande mekanismer som vi integrerar med. För din säkerhet lagrar vi inte ditt kreditkortsnummer i våra databaser, men vi och våra betaltjänstleverantörer kan komma att behålla endast de första sex siffrorna och/eller de fyra sista siffrorna för att identifiera ditt konto och svara på dina förfrågningar och frågor och för att behandla betalningen.

Dessutom kan användare förse oss med information genom separata avsnitt av tjänsterna. Dessa avsnitt, som är tillgängliga via meny- eller inställningslänken på tjänsterna, tillåter användare att administrera sina konton, inklusive när de lämnar omdömen, begär kundsupport eller skickar kommentarer eller frågor.

Om du skickar någon information som rör andra personer i samband med tjänsterna, intygar du att du har behörighet att göra det och tillåter oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

När du kontaktar oss direkt på något sätt kommer vi att samla in din e-postadress, ditt namn och all information du tillhandahåller.

B. Information vi samlar in från användare

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in PI direkt från användare av tjänsterna i form av de åtgärder de vidtar och aktiviteter de genomför när de använder Tjänsterna. Till exempel, från alla användare kan vi samla in information om användningsmönster och orderhistorik.

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer använder också en mängd olika tekniker, såsom cookies, för att automatiskt samla in viss teknisk information från din dator eller mobila enhet över tid och på olika webbplatser.

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan använda informationen som samlas in genom dessa tekniska metoder för flera syften, inklusive att leverera innehåll, spåra och förbättra våra användares upplevelse av tjänsterna och leverera reklam till besökare av våra tjänster när de besöker andra webbplatser och applikationer. Till exempel, när du återvänder till tjänsterna efter att ha loggat in, hjälper cookies tjänsterna att känna igen vem du är utan att behöva logga in igen. Mer information om användningen av cookies finns nedan.

Vi samlar in olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst.

Typer av data som insamlas

1. Personlig information

While using our Service, we may collect certain PI. PI may include but is not limited to:

 • Obligatorisk information (användarnamn, e-postadress eller telefonnummer, som tillämpligt)
 • Valfri information (för- och efternamn, plats, land, språk, innehållsspråk, tidszon, OTB-rating, status, profilbild och all annan information som användaren väljer att dela i avsnittet "Om mig" i profilen)
 • Allmänt tillgängliga schackregister från FIDE (Fédération Internationale des Échecs)
 • Vi kan använda din PI för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Vi kommer att be om ditt samtycke innan detta, om det krävs enligt tillämplig lagstiftning. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar, genom att ändra dina meddelandeinställningar i din profil eller genom att kontakta oss.
 • Om du använder vår app för Apple- eller Android-plattformen kan vi be, med din tillåtelse, om att samla in information om din kontaktlista (inklusive eventuellt e-postadresser och telefonnummer) för att dela med Apple eller Google i det exklusiva syftet att hitta dina vänner och kontakter.
 • Om du deltar i någon av våra schacktävlingar med priser kan du behöva installera programvara som övervakar din aktivitet på din dator eller enhet. Den här programvaran kan logga din enhets processer och flikar, spela in enhetens skärm, komma åt din webbkamera och video, spela in ditt in- och utgående ljud och spåra din mus- eller markörrörelse. Dessa PI kommer att samlas in och avslöjas för en tredje part för att genomföra tävlingen, för att förhindra, upptäcka och undersöka överträdelser av tävlingens regler och vår Fair Play-policy som beskrivs närmare i avsnitt 5 (När vi lämnar ut information till tredje part).
 • Vi samlar också in användningsdata och cookiesdata, som beskrivs nedan i separata avsnitt.

2. Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar till oss när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via en mobil enhet ("användningsdata").

Denna användardata inkluderar sådan information som din internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst du besöker, tiden och datumet för ditt besök, tiden du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifikationer, ditt land, din schackstatistik och annan diagnostisk data.

När du får åtkomst till tjänsten på eller via en mobil enhet kan denna användningsdata innehålla information som din webbläsartyp, operativsystem, enhetstyp, sidan som visas, din IP-adress, hur du kom till vår webbplats, tid och längd för ditt besök, dina språkinställningar, din ungefärliga geolokalisering och de webbplatser du besökte innan du besökte tjänsterna. När du laddar ner och använder en av våra appar kan vi och våra tjänsteleverantörer spåra och samla in appanvändningsdata, såsom datum och tid då appen på din enhet kommer åt våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ner till appen baserat på ditt enhetsnummer.

3. Cookiedata

Vi använder cookies för att förse dig med tjänsterna, för att spåra aktiviteten på vår tjänst och för att spara viss information. Vi använder följande typer av cookies för att känna igen din enhet och för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via tjänsterna och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De tillåter dig till exempel att logga in på säkra delar av våra tjänster och hjälpa innehållet på sidor du begär att laddas snabbt. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster. Du får inte inaktivera dessa typer av cookies.

Funktionella cookies

Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder våra tjänster, som att komma ihåg dina språkinställningar, komma ihåg dina inloggningsuppgifter och komma ihåg de ändringar du gör i andra delar av tjänsterna som du kan anpassa. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varje gång du besöker våra tjänster.

Analys- och prestandacookies

Dessa cookies används för att samla in information om trafik till våra tjänster och hur användare använder tjänsterna. Det inkluderar antalet besökare till våra tjänster, webbplatserna som hänvisade dem till våra tjänster, sidorna de besökte på våra tjänster, vilken tid på dagen de besökte våra tjänster, om de har besökt våra tjänster tidigare och annan liknande information. Vi använder denna information för att hjälpa till att driva våra tjänster mer effektivt, för att samla in bred demografisk information och för att övervaka aktivitetsnivån på våra tjänster.

Sociala mediecookies

Dessa cookies används när du delar information med hjälp av en delningsknapp för sociala medier eller "gilla"-knapp på våra tjänster eller interagerar med vårt innehåll på eller via en webbplats för sociala nätverk som Facebook, Twitter eller Google+ och även om du väljer att registrera dig med ditt konto i sociala medier. Dessa cookies placeras även i din webbläsare om du får tillgång till en del av våra tjänster som förser dig med inbäddade videor från Youtube, Twitch eller andra tredjepartswebbplatser. Vissa av dessa cookies kan anses vara nödvändiga om du loggar in med ditt sociala mediekonto.

Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att betjäna dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen. Tredje part kan använda information som samlats in av cookies och/eller webbeacons i syfte att beteenderelaterad marknadsföring online. Typerna av information som samlas in av tredjepartscookies och/eller webbeacons samt syftet/ändamålen för vilka denna information används, anges i nämnda tredje parts sekretesspolicy som vi uppmanar dig att granska. Chess.com avsäger sig allt ansvar för eventuella tredjepartscookies eller webbeacons som distribueras av tredje part oavsett syfte.

Google, som en tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på vår tjänst. Googles användning av DoubleClick-cookien gör det möjligt för Google och dess partners att visa annonser till våra användare baserat på deras besök på vår tjänst eller andra webbplatser på internet. Du kan välja bort användningen av DoubleClick-cookien för intressebaserad annonsering genom att besöka webbsidan för Google Ads-inställningar: http://www.google.com/ads/preferences.

Depending on your country of residence, you may allow or reject the use of non-essential Cookies when using our Services by changing your Cookie preferences here. However, please note that if you reject or block certain categories of Cookies from the Services, the Services may not function as intended. For example, you will not be able to remain logged into your Account, and therefore you would have to log in during each page transition.

Du kan också välja bort användningen av cookies genom att besöka Googles sekretesspolicy för annonser och innehållsnätverk på http://www.privacychoice.org/companies eller http://www.aboutads.info/choices.

För att lära dig mer om denna beteendebaserade annonspraxis eller för att välja bort den här typen av annonsering kan du besöka www.networkadvertising.org.

4. Så använder vi information

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan använda informationen som samlas in från användare enligt följande:

 • För att tillåta dig att registrera och använda tjänsterna, inklusive att till exempel skicka meddelanden om ditt konto till dig, eller för att tillåta dig att ge feedback via Support- eller Kontakta oss-sektionerna (laglig grund: att följa våra juridiska skyldigheter och uppfylla vårt avtal med dig).
 • För att slutföra och fullfölja ditt köp, såsom att behandla dina betalningar, kommunicera med dig angående ditt köp och ge dig relaterad kundservice (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, för att följa våra juridiska skyldigheter och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • För att svara på dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål, hämta ditt lösenord eller ge teknisk support (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, för att följa våra juridiska skyldigheter och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att förse dig med information, nyhetsbrev, marknadskommunikation, publikationer och annan kommunikation via olika medier för att hålla dig informerad (laglig grund: ditt samtycke, fullgörande av vårt avtal med dig och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att leverera vår reklam till dig baserat på dina besök på tjänsterna (laglig grund: ditt samtycke och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att mäta effektiviteten av vår annonsering (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • För att tillåta oss att bedöma och förbättra tjänsterna, dess utbildningsinnehåll och andra tjänster vi tillhandahåller (till exempel för att förbättra vårt innehåll och användarupplevelse); att forska, utvärdera och förbättra tjänsternas utbildningseffektivitet; och för att få en förståelse e av tjänsternas användarbas (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • För att verifiera din identitet eller utföra lämpliga kontroller för att förebygga och upptäcka bedrägerier (laglig grund: för att följa våra juridiska skyldigheter och nödvändiga för våra legitima intressen)
 • För att anpassa och personifiera användarnas visade innehåll (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, ditt samtycke och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • För att underhålla och analysera tjänsternas funktion (laglig grund: nödvändig för våra legitima intressen).
 • För att hantera och bedriva vår verksamhet (laglig grund: fullgörande av vårt kontrakt med dig och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • Som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: ​​(a) för att följa tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt hemland; (b) att följa rättsliga förfaranden; (c) att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive myndigheter utanför ditt hemland; (d) för att upptäcka överträdelser av och upprätthålla våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolags verksamhet, inklusive säkerheten för tjänsterna; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, eller våra dotterbolags, dig eller andras; och (g) för att tillåta oss att eftersträva tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av (kollektivt är (a)-(g) Annan användning och utlämnanden). (Laglig grund: för att följa våra juridiska skyldigheter och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att skicka pushnotiser, SMS, varningar och eller andra typer av aviseringar på din mobila enhet. Du kan när som helst välja att sluta ta emot pushnotiser genom att ändra inställningarna på din mobila enhet. Om du ger oss ditt mobiltelefonnummer kan vi skicka SMS till dig om ditt konto med ditt tidigare samtycke om det krävs enligt lag. Observera att din operatör kan debitera dig för de SMS du får. För att permanent sluta ta emot SMS-meddelanden från oss (om du befinner dig i USA eller Kanada) SMS:a STOP, CANCEL eller UNSUBSCRIBE som svar på alla SMS-meddelanden som skickas av oss (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, för att följa våra juridiska skyldigheter och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • Att forska på och utveckla nya produkter och tjänster (laglig grund: fullgörande av vårt kontrakt med dig och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att publicera ditt namn om du är vinnaren av en tävling, lotteri, turnering eller evenemang i allmänhet (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, ditt samtycke och nödvändigt för våra legitima intressen).
 • För administrativa ändamål (laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att genomföra våra tävlingsevenemang och för att förhindra, upptäcka och undersöka överträdelser av vår Fair Play-policy, policy för tävlingsevenemang och reglerna för alla evenemang som anordnas av oss. (Laglig grund: fullgörande av vårt avtal med dig, för att följa våra juridiska skyldigheter, ditt samtycke och nödvändigt för våra legitima intressen)
 • För att utföra något annat syfte som beskrivs för dig vid den tidpunkt då informationen samlades in.

5. När vi lämnar ut information till tredje part

Information som samlas in från användare kommer inte att avslöjas förutom för följande syften, som inkluderar våra verksamhetssyften:

 • Till tjänsteleverantörer såsom betalningsbehandlare, finansiella institutioner, tekniska, analytiska, marknadsförings-, reklamtjänsteleverantörer och partners och professionella rådgivare från tredje part (d.v.s. revisorer, advokatbyråer, etc.), förutsatt att tjänsteleverantörerna samtycker till att hålla informationen konfidentiell.
 • Till våra dotterbolag och affärspartners och deras anställda för affärsändamål, när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när sådana dotterbolag tillhandahåller tjänster till oss.
 • Vid behov för att genomföra våra tävlingsevenemang och för att förhindra, upptäcka och undersöka överträdelser av vår Fair Play-policy, policy för tävlingsevenemang och reglerna för alla tävlingsevenemang som anordnas av oss.
 • Som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt enligt vad som anges ovan i Annan användning och utlämnanden.
 • Med statliga organ och brottsbekämpande myndigheter eller där vi anser att avslöjande är i enlighet med eller krävs av någon tillämplig lag eller juridisk process, inklusive lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav. Om det krävs eller tillåts att göra det enligt lagen, och om det anses nödvändigt eller motiverat, kan vi meddela användarna före avslöjandet.
 • Med förbehåll för sekretessavtal, villkoren i denna policy och tillämplig lag, kan information lämnas ut till tjänsteleverantörer, rådgivare, potentiella transaktionspartner eller andra tredje parter i samband med övervägande, förhandling eller slutförande av en företagstransaktion där vi eller något av våra dotterbolag förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, eller så säljer, likviderar, överför eller licensierar vi hela eller en del av våra tillgångar i konkursbo eller på annat sätt. Detta innebär att om en del eller alla våra tillgångar förvärvas eller på annat sätt överförs eller licensieras, inklusive i konkurs, kommer denna förvärvare att omfattas av samma åtaganden som anges i denna policy.
 • Vi kan använda tredjepartsannonseringsnätverk och andra affiliates i samband med cookies, pixeltaggar, IFrames eller liknande teknologier för att: (1) leverera intressebaserad reklam till dessa användare, inklusive vår annonsering, när dessa användare besöker tredje parts webbplatser; och (2) förse oss med statistik om effektiviteten av vår annonsering på tredje parts webbplatser. Dessa tredjepartsannonseringsnätverk kan använda denna cookieinformation i enlighet med sina egna sekretesspolicyer.
 • För en tredje part som använder eller stöttar hänvisningslänkar till våra tjänster, endast om du klickar på en hänvisningslänk.
 • Alla tredje parter där sådant avslöjande krävs för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor eller andra relevanta avtal.
 • Tredje part om det behövs för att skydda rättigheterna, egendomen, integriteten eller säkerheten för vårt företag, våra kunder eller andra (inklusive, utan begränsning, dig).

För tjänsteeffektivitetsändamål är några av dessa dotterbolag och tredje parter belägna i territorier utanför EU/EES, och från tid till annan kan vi överföra dina personuppgifter till ett tredjeland som inte godkänts av Europeiska kommissionen som ett säkert land för sådana överlåtelse (tillräcklighetsbeslut). Om du är bosatt i EU/EES och när det är tillämpligt kommer vi att använda standardavtalsklausulerna för att säkerställa en likvärdig skyddsnivå som ges inom EU/EES eller andra lagliga skäl för att utföra sådan överföring.

6. Hur du utövar din rätt att få tillgång till, ändra eller korrigera din information

Alla användare kan granska eller ändra informationen de lämnade när de registrerade sig för tjänsterna genom att uppdatera informationen på sin kontoprofil eller genom att kontakta oss på support@chess.com. Du kan också utöva din rätt till åtkomst genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster. Dessutom kan användare kontakta oss när som helst enligt beskrivningen i avsnittet "Kontakta oss" nedan, för att begära att vi tillhandahåller granskning av alla PI som de har tillhandahållit, eller för att sluta samla in PI från användaren.

När vi ändrar någon PI på din begäran kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att göra ändringarna i våra då aktiva databaser så snart som rimligen är praktiskt möjligt och alltid inom den tillämpliga juridiska tidsramen. Ändring av inställningsalternativ kanske inte leder till omedelbara ändringar av inställningarna, som är föremål för våra drift- och underhållsscheman.

7. Hur du utövar dina rättigheter att avsluta och ta bort ditt konto och hur du begär återaktivering

Användare kan avsluta sina konton när som helst genom att använda avsnittet "Hantera konto" i inställningarna eller genom att kontakta support@chess.com.

Tänk på att efter att ett konto har avslutats raderas inte PI och annan kontoinformation permanent. Vi lagrar användarinformationen så att användaren när som helst kan öppna sitt konto igen. Vi ger dock ingen garanti, och har inget ansvar eller skyldighet att säkerställa, att all kontoinformation och tjänsterrelaterade framsteg kommer att vara tillgängliga eller att alla inlärnings- eller personaliseringsfunktioner kommer att kunna återställas eller återupptas.

Upon Account cancellation or execution of a deletion request (as explained below), anonymized User information may nonetheless persist internally in our backup, archive files or similar databases, and may still be used anonymized, for our internal support, administrative, and record-keeping purposes including, but not limited to, allowing us to improve the Services and other services we provide through research, evaluation, and analytics as permissible by applicable law and for other purposes specifically outlined in this Policy. We may also keep certain information in backup or archive records if required by law or if it is relevant to preventing fraud or future violations of our policies or for legitimate business purposes when permitted by applicable law. All retained data will continue to be subject to our Policy in effect at that time

Efter att ett konto har avslutats, för att återaktivera ditt konto och eventuellt återställa tidigare information och återuppta där den relevanta användaren slutade, måste du begära det till support@chess.com med den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Om du vill ta bort din PI permanent kan du begära det manuellt genom att klicka på "Ta bort" i avsnittet "Mina data" i tjänsterna eller genom att begär radering till support@chess.com. I det här fallet kommer vi att radera din PI, anonymisera informationen som kommer att förbli offentlig såsom spelstatistik, inlägg och kommentarer, och blockera din e-postadress och dina sociala mediekonton från att användas på Chess.com i framtiden.

Om du vill att dina inlägg och offentliga kommentarer ska tas bort måste du ta bort dem separat innan du begär borttagning. Efter att du har raderat dina personuppgifter kommer Chess.coms supportpersonal inte att ha något sätt att verifiera din identitet och kommer inte att ta bort dessa inlägg åt dig.

Eventuella begäranden om radering av data kommer att utföras inom de villkor som anges av tillämplig lag.

Vänligen kom ihåg att en begäran om att ta bort PI kan leda till att ditt konto avslutas eller att du inte kan använda vissa tjänster, och om någon annan kontotyp är länkad till ett medlemskonto kan en begäran om att radera PI på ett av kontona återspeglas i ditt andra konto.

8. California Privacy Rights (CPRA)

Detta avsnitt kompletterar informationen i vår policy och gäller endast för användare som är bosatta i delstaten Kalifornien. Vi antar detta meddelande för att följa CCPA. Alla termer som används i detta avsnitt har samma betydelse som definieras i CCPA. Observera att vi kan göra anspråk på juridiska undantag för vissa typer av PI och vissa av våra tjänster från hela eller vissa delar av CCPA.

CCPA ger Kaliforniens invånare specifika rättigheter angående deras PI. Det här avsnittet beskriver dina CCPA-rättigheter och förklarar hur du utövar dessa rättigheter. I det här avsnittet syftar "du" eller "din" på invånare i Kalifornien. Enligt CCPA är vi skyldiga att avslöja kategorierna av källor från vilka vi samlar in PI, och de tredje parter som vi delar dem med – vilket vi redan har förklarat ovan i avsnittet "Informationsinsamling", avsnittet "Hur vi använder information" , och avsnittet "När vi lämnar ut information till tredje part".

Endast du som är bosatt i Kalifornien eller en person som är registrerad hos Kaliforniens Secretary of State som du godkänner att agera å dina vägnar får göra en verifierbar konsumentförfrågan relaterad till din PI.

Den verifierbara konsumentförfrågan måste:

 • Tillhandahåll tillräcklig information som gör det möjligt för oss att rimligen verifiera att du är den person som vi samlat in PI om eller en auktoriserad representant. Vi kommer att verifiera din begäran genom att be dig att tillhandahålla information relaterad till dina interaktioner med oss. Vi kommer inte annars att be om PI från dig som vi annars inte skulle behålla som en del av att vi tillhandahåller våra tjänster.
 • Beskriv din förfrågan tillräckligt ingående för att vi ska kunna förstå, utvärdera och svara på den.
 • Vi kan inte svara på din förfrågan eller förse dig med PI om vi inte kan verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran och bekräfta att PI hänför sig till dig. Att göra en verifierbar konsumentförfrågan kräver inte att du skapar ett konto hos oss. Vi kommer endast att använda PI som tillhandahålls i en verifierbar konsumentförfrågan för att verifiera den som gör begäran eller har befogenhet att göra begäran.

För att utöva dina rättigheter kan du alltid begära det till från genom att skicka ett e-postmeddelande till support@chess.com eller genom att följa stegen som beskrivs nedan:

 • Rätt till åtkomst till PI. Du kan ha rätt att få information om kategorierna av PI som vi samlat in, källorna från vilka vi samlade in PI, syftena för vilka vi samlade in och delade PI, kategorierna av PI som vi delar och kategorierna av tredje parter som PI delades med, och de kategorier av PI som vi avslöjat i affärssyfte under de senaste 12 månaderna. Du kan utöva denna rättighet genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt att få en kopia av din elektroniska PI i ett lättanvänt format så att du kan överföra dessa data till en annan organisation. Du får endast göra en verifierbar konsumentbegäran om åtkomst eller dataportabilitet två gånger inom en 12-månadersperiod. Du kan utöva denna rättighet genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster.
 • Rätt att korrigera. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga PI som vi har om dig. Du kan också korrigera eventuella felaktiga PI manuellt genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.
 • Rätt till radering. Du kan ha rätt att begära att vi tar bort den PI som vi har samlat in från dig. Vi kommer att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla din begäran, i enlighet med tillämpliga lagar. Observera dock att vi kan behöva eller vara skyldiga att behålla sådan information för våra legitima affärsändamål eller för att följa tillämplig lag. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontoborttagning och återaktivering; dataradering" från denna policy.
 • Rätt att välja bort viss delning med tredje part. Vi säljer inte din personliga information till tredje part. Vi lämnar endast ut viss information till våra tjänsteleverantörer när det är nödvändigt för att uppfylla våra affärsändamål och i enlighet med denna policy.

Sälj eller dela inte mina personuppgifter.

Även om vi inte delar din information i utbyte mot kompensation, om du är bosatt i Kalifornien, har du rätt att begära att vi inte avslöjar din PI till tredje part för pengar eller andra värdeutbyten.

Du kan utöva en sådan rätt att välja bort genom att skicka in följande formulär.

"Spåra inte"-signaler

Vi svarar inte på Do Not Track ("DNT")-signaler som tas emot från webbläsare. Do Not Track är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att besöka sidan Preferenser eller Inställningar i din webbläsare. Om du aktiverar DNT-funktionalitet på någon enhet kan vissa av tjänsterna, inklusive betaltjänster eller Chess.com-prenumerationer, bli instabila.

a. Information vi samlar in och delar

Vi har samlat in följande kategorier av PI från eller om konsumenter under de senaste 12 månaderna:

Personuppgiftskategori Personuppgifter vi samlar in i denna kategori Källor till PI
 1. Identifierare
 • Ett riktigt namn eller alias
 • Internet Protokoll-adress(er)
 • E-postadress
 • Kontonamn (användarnamn), och liknande identifierare
 • Mobila pushtokens
 • Specifika tredjepartsidentifierar relaterade till schacktjänster (som t.ex. USCF eller FIDE ID-nummer) kan samlas in för vissa konton
 • Information du förser oss med
 • Information vi samlar in om dig automatiskt
 • Tredjeparts tjänsteleverantör
 1. Geopositionsdata
 • IP-adressdata
 • Information vi samlar in om dig automatiskt
 1. Internet eller liknande nätverksaktiviteter
 • Surfhistorik; information om en användares interaktion med tjänsterna; information om ditt operativsystem och enhet
 • Information vi samlar in om dig automatiskt
 • Tredjeparts tjänsteleverantör

För ytterligare information om den PI som vi samlar in och har samlat in under de 12 månaderna före ikraftträdandet av vår policy, se rubriken ovan med stilen "Typer av data som samlas in" under avsnitt 3.B. (Information vi samlar in från användare).“

b. Affärs- och kommersiella ändamål som vi använder PI för

Vi kan använda eller avslöja den PI som vi samlar in från var och en av kategorierna av PI (beskrivna i tabellen ovan) för ett eller flera av följande syften:

Se avsnitt 3 ovan (Hur vi använder information).

c. Kategorier av PI som vi delar:

Vi kan komma att dela din PI genom att avslöja den till en tredje part för ett affärsändamål som beskrivs nedan. Vi gör endast dessa avslöjande för affärsändamål enligt skriftliga avtal som beskriver syftena, kräver att mottagaren håller PI konfidentiell och förbjuder att den avslöjade informationen används för något annat syfte än att fullgöra avtalet.

Under de föregående 12 månaderna har vi också avslöjat följande kategorier av PI för ett eller flera affärsändamål:

Vi delar personlig information i kategori A, B och C med våra affiliates, partners, moder-/dotterbolagsorganisationer, tjänsteleverantörer och statliga enheter och annonsnätverk.

d. Vår lagring av PI

Vi behåller PI så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och utföra de transaktioner du har begärt, eller för andra affärsändamål, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. Vi bestämmer hur länge vi behöver PI från fall till fall. Vi kan överväga följande faktorer när vi fattar beslut om lagring:

 • Om vi ​​behöver behålla en del av din PI för att underhålla ditt konto;
 • Huruvida vi enligt lag är skyldiga att behålla vissa typer av PI under vissa tidsperioder för att uppfylla våra juridiska skyldigheter; och
 • Huruvida vi behöver några av dina PI för andra affärsändamål, såsom för att förhindra skada och säkerställa säkerhet och säkerhet för våra webbplatser; undersöka eventuella brott mot våra användarvillkor; eller skydda oss själva.

e. Icke-diskriminering

Vi stöder till fullo dina integritetsrättigheter och kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina CCPA-rättigheter.

f. Meddelande om ekonomiska incitament

Vi kan erbjuda särskilda incitament till användare som registrerar sig för vissa kampanjer. Tillgängligheten för dessa kampanjer för dig vid varje given tidpunkt kommer att variera. Om vi ​​erbjuder sådana program kan vi be om din PI som en förutsättning för ditt deltagande i kampanjen.

9. Ytterligare information om personuppgifter som behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien beror vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna policy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem.

Syftet med detta avsnitt i denna policy är att förklara hur du kan utöva vissa av dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar relaterade till den informationen. Denna policy identifierar vårt juridiska ombud och dataskyddskontor i EES och Storbritannien och ger dig den information som du kan behöva för att kontakta dem. Vi (Chess.com, LLC) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av din information. Se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

Vårt juridiska ombud i Europeiska unionen är Chessable Spain S.L.
Kontakt: dpo@chess.com
Postadress: Av. Diagonal 618, 5B, 08021, Barcelona, Spain.
Vårt juridiska ombud i Storbritannien är Chessable Ltd.
Kontakt: dpo@chess.com
Postadress: London Mindsports Centre, 21-23 Dalling Road, Hammersmith, London, W6 0JD.

a. Lagring av data

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer, eller tills du instruerar oss att göra annat på ett sätt som överensstämmer med dina rättigheter (och våra skyldigheter) enligt GDPR.

b. Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan komma att överföras till, samt hanteras på, datorer som befinner sig utanför din kommun, ditt län, land eller i andra regeringsjurisdiktioner där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som finns där du befinner dig.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att tillhandahålla information till oss, observera att vi är en leverantör i USA. Därför driver vi våra tjänster, samlar in och behandlar dina personuppgifter från USA.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina personuppgifter. Om vi ​​vidarebefordrar dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien, förlitar vi oss på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och UK Information Commissioners motsvarande överföringsmekanism, beroende på vad som är relevant. Detta gäller såvida inte överföringen sker till ett land som av Europeiska kommissionen eller relevanta brittiska myndigheter fastställts, beroende på vad som är tillämpligt, tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för individers personuppgifter.

c. Dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien har du vissa dataskyddsrättigheter. Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att tillåta dig att korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig, om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Du kan redigera dina kontouppgifter när som helst. Under vissa omständigheter, har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till åtkomst och till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format. Du kan utöva denna rättighet genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster
 • Rätten att uppdatera, korrigera och ändra dina personuppgifter. Du kan också uppdatera, korrigera eller ändra eventuella felaktiga personuppgifter manuellt genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.
 • Rätten att radera informationen vi har om dig. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontoborttagning och återaktivering; Dataradering" från denna policy.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan göra det genom att kontakta oss via kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss".
 • Rätten att invända mot marknadsföring. Du kan när som helst invända mot marknadsföring genom att välja bort det genom att använda funktionen för att avsluta prenumeration/opt-out som visas i vår kommunikation till dig eller genom att hantera dina inställningar för Meddelanden i avsnittet Inställningar.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om detta är tillämpligt genom att kontakta oss via kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss".
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitade oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter genom att kontakta oss via kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss".
 • Manage your cookie consent. Depending on your country of residence, you may allow or reject the use of non-essential Cookies when using our Services by changing your Cookie preferences here.

Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv eller om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss via kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" så att vi kan hjälpa dig.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar. Vissa av dessa rättigheter gäller endast under vissa omständigheter och är i många fall begränsade enligt lag. Till exempel om uppfyllandet av din begäran påverkar andra individer eller våra affärshemligheter eller immateriella rättigheter negativt, eller där det finns övervägande allmänintresseskäl eller där vi enligt lag är skyldiga att behålla dina personuppgifter. Vi kommer att svara på dina förfrågningar om att utöva dessa rättigheter enligt gällande lag.

Du har också rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig dock att kontakta oss om du har problem, eftersom vi gärna försöker lösa det direkt. För mer information, vänligen kontakta (a) din lokala dataskyddsmyndighet i det EES-land där du bor eller arbetar, eller där du tror att en överträdelse av dataskyddslagar har inträffat eller (b) UK Information Commissioner's Office, beroende på vad som är tillämpligt för dig.

d. Utnämnande av dataskyddsombudet

Josh Levine är vårt dataskyddsombud för GDPR ("skyddsombudet"). Dataskyddsombudet kan kontaktas på dpo@chess.com

10. Andra regioner och delstatsspecifika villkor

a. USA

(1) Boende i Colorado

Omfattning. Detta avsnitt gäller endast för invånare i Colorado. Det beskriver hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter från Colorado-invånare i vår egenskap av företag enligt Colorado Privacy Rights Act ("CPA") och dina rättigheter med avseende på dessa personuppgifter. I detta avsnitt har termen "Personuppgifter" den betydelse som ges i CPA men inkluderar inte information som är undantagen från CPA:s omfattning. Observera att vi kan göra anspråk på juridiska undantag för vissa typer av personuppgifter och vissa av våra tjänster från hela eller vissa delar av CPA.

Dina integritetsrättigheter i Colorado. Som invånare i Colorado har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och i vissa fall kan vi avslå din begäran enligt lag.

 • Åtkomst. Du kan begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och tillgång till sådana personuppgifter genom att begära det på avsnittet "Mina data“ i våra tjänster.
 • Rättelse. Du kan redigera och korrigera dina personuppgifter när som helst genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.
 • Radering. Du kan ha rätt, under vissa omständigheter, att begära att vi raderar de personuppgifter som du har lämnat till oss. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.
 • Dataportabilitet. Du kan ha rätt att få en kopia av dina elektroniska personuppgifter i ett lättläst format. Du kan utöva denna rättighet genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster.
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Välja bort profilering. Du har rätt att välja bort den automatiska behandlingen av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga personliga aspekter relaterade till din ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser, i den mån detta resulterar i beslut som ger juridiska eller liknande betydande effekter. Vi utför dock inte denna typ av profilering.
 • Känsliga personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina känsliga personuppgifter utan ditt samtycke.
 • Icke-diskriminering. Du har rätt att vara fri från diskriminering relaterad till ditt utövande av någon av dina integritetsrättigheter i Colorado.

Autentisering. För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller radering kan vi kräva att du verifierar dina uppgifter innan du kan skicka in en rättighetsbegäran. Om du inte har ett konto hos oss, eller om vi misstänker att ditt konto har öppnats utan ditt tillstånd, kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare PI för verifiering. Om vi ​​senare inte kan bekräfta din identitet kan vi avslå din begäran om rättigheter.

(2) Boende i Connecticut

Omfattning. Det här avsnittet gäller endast invånare i Connecticut. Den beskriver hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter från invånare i Connecticut i vår egenskap av företag enligt Connecticut Data Privacy Act ("CDPA") och dina rättigheter med avseende på dessa personuppgifter. I detta avsnitt har termen "Personliga uppgifter" den betydelse som ges i CDPA men inkluderar inte information som är undantagen från CDPA:s omfattning. Observera att vi kan göra anspråk på juridiska undantag för vissa typer av personuppgifter och vissa av våra tjänster från hela eller vissa delar av CDPA.

Dina integritetsrättigheter i Connecticut. Som invånare i Connecticut har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och i vissa fall kan vi avslå din begäran enligt lag.

 • Åtkomst. Du kan begära en kopia av personuppgifterna genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster.
 • Rättelse. Du kan redigera och korrigera dina personuppgifter när som helst genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.
 • Radering. Du kan ha rätt, under vissa omständigheter, att begära att vi raderar de personuppgifter som du har lämnat till oss. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan..
 • Dataportabilitet. Du kan ha rätt att få en kopia av dina elektroniska personuppgifter i ett lättläst format. Du kan utöva denna rättighet genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Välja bort profilering. Du har rätt att välja bort den automatiska behandlingen av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga personliga aspekter relaterade till din ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser, i den mån detta resulterar i beslut som ger juridiska eller liknande betydande effekter. Vi utför dock inte denna typ av profilering.
 • Känsliga personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina känsliga personuppgifter utan ditt samtycke.
 • Icke-diskriminering. Du har rätt att vara fri från diskriminering relaterad till ditt utövande av någon av dina integritetsrättigheter i Connecticut.

Autentisering. För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller radering kan vi kräva att du verifierar dina uppgifter innan du kan skicka in en rättighetsbegäran. Om du inte har ett konto hos oss, eller om vi misstänker att ditt konto har öppnats utan ditt tillstånd, kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare personuppgifter för verifiering. Om vi ​​senare inte kan bekräfta din identitet kan vi avslå din begäran om rättigheter.

(3) Boende i Virginia

Omfattning. Detta avsnitt gäller endast invånare i Virginia. Den beskriver hur vi samlar in, använder och delar personliga uppgifter om invånare i Virginia i vår egenskap av företag enligt Virginia Consumer Data Protection Act ("VCDPA") och dina rättigheter med avseende på dessa personuppgifter. I detta avsnitt har termen "Personuppgifter" den betydelse som ges i VCDPA men inkluderar inte information som är undantagen från omfattningen av VCDPA. Observera att vi kan kräva juridiska undantag för vissa typer av PI och vissa av våra tjänster från hela eller vissa delar av VCDPA.

Dina integritetsrättigheter i Virginia. Som invånare i Virginia har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och i vissa fall kan vi avslå din begäran enligt lag.

 • Kännedom. Du har rätt att veta om vi behandlar dina personuppgifter.
 • Åtkomst. Du kan begära en kopia av personuppgifterna genom att begära den i avsnittet "Mina data" i våra tjänster.
 • Rättelse. Du kan redigera och korrigera dina personuppgifter när som helst genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.
 • Radering. Du kan ha rätt, under vissa omständigheter, att begära att vi raderar de personuppgifter som du har lämnat till oss. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.
 • Opt-out of tracking for targeted advertising purposes. If available in your residence or if mandated by law, you may be able to submit requests to opt-out of tracking for targeted advertising purposes by clicking on the following link. We do not otherwise “sell“ your Personal Data to third parties for monetary consideration.
 • Välja bort profilering. Du har rätt att välja bort den automatiska behandlingen av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga personliga aspekter relaterade till din ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser, i den mån detta resulterar i beslut som ger juridiska eller liknande betydande effekter. Vi utför dock inte denna typ av profilering.
 • Känsliga personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina känsliga personuppgifter utan ditt samtycke.
 • Icke-diskriminering. Du har rätt att vara fri från diskriminering relaterad till ditt utövande av någon av dina integritetsrättigheter i Virginia.

Autentisering. För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller radering kan vi kräva att du verifierar dina uppgifter innan du kan skicka in en rättighetsbegäran. Om du inte har ett konto hos oss, eller om vi misstänker att ditt konto har öppnats utan ditt tillstånd, kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare personuppgifter för verifiering. Om vi ​​senare inte kan bekräfta din identitet kan vi avslå din begäran om rättigheter.

b. Australien

Om du är bosatt i Australien kan du ha följande rättigheter och val:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina preferenser för marknadsföringskommunikation kan du kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan.

Åtkomst, korrigering eller radering. Du kan begära att få tillgång till, korrigera eller radera din PI. Du kan redigera och korrigera din PI när som helst genom att ändra den direkt i våra tjänster. För att göra en begäran om åtkomst kan du göra det genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Invändning och begränsning. Du kan invända mot vår behandling av din PI, inklusive för marknadsföringsändamål, eller be oss att begränsa behandlingen av din PI. För att invända mot databehandling eller begära en begränsning, kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan. Om du begär att vi slutar bearbeta en del av eller alla dina PI eller om du drar tillbaka (i tillämpliga fall) ditt samtycke för vår användning eller avslöjande av din PI för ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, kanske vi inte kan ge dig tillgång till alla tjänster och kundsupport som erbjuds våra användare och är godkända enligt detta meddelande.

c. Brasilien

Juridisk grund för behandlingen

Vi använder endast din PI enligt lag. Tillämplig brasiliansk dataskyddslagstiftning kräver att vi har en "rättslig grund" för varje ändamål för vilket vi samlar in din PI. Vår rättsliga grund för att samla in och använda PI som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer att bero på typen av PI och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. Vi kommer dock normalt att behandla PI från dig när:

 • Vi har ditt samtycke att göra det;
 • Vi har ett avtal med dig och det är nödvändigt att behandla din PI för att fullgöra vårt avtal med dig, inklusive för att ge dig fördelarna med våra tjänster och driva vår verksamhet;
 • Behandlingen ligger i våra legitima affärsintressen, såsom att driva våra verksamheter, förbättra och utveckla tjänster, kommunicera med dig, marknadsföra våra erbjudanden och tjänster och anpassa din upplevelse och att upptäcka olagliga aktiviteter; och/eller
 • För att följa lagkrav, inklusive tillämpliga lagar och förordningar.

Delning med kreditbyråer

Inte tillämplig.

Om du är bosatt i Brasilien kan du ha följande rättigheter och val:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina inställningar för marknadsföringskommunikation kan du ändra dina meddelandeinställningar genom att gå till avsnittet "Inställningar" på ditt konto.

Åtkomst, korrigering, anonymisering eller radering. Du kan begära att få tillgång till, korrigera, anonymisera eller radera din PI. Du kan redigera och korrigera din PI när som helst genom att ändra den direkt i våra tjänster. För att göra en begäran om åtkomst kan du göra det genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Invändning och begränsning. Du kan invända mot vår behandling av din PI eller be oss att begränsa behandlingen av din PI. Du kan begära invändningar, begränsningar och portabilitetsrättigheter genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan.

Portabilitet. Du kan begära portabilitet av din PI.

Återkalla samtycke. Om vi ​​har samlat in och behandlat din PI med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din PI som utförs i åberopande av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Skicka in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om vår insamling och behandling av din PI.

d. Kanada

Medan vi vidtar åtgärder för att upprätthålla skyddet av din PI, kan din PI avslöjas som svar på giltiga krav eller förfrågningar från regeringar, tillsynsmyndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter i dessa andra jurisdiktioner eller länder.

Om du är bosatt i Kanada kan du ha följande rättigheter och val:

Uppdatera dina sekretessinställningar. Du kan uppdatera dina sekretessinställningar genom att besöka dina kontoinställningar.

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina preferenser för marknadsföringskommunikation kan du kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan. Du kan också klicka på Avsluta prenumeration längst ned i alla marknadsföringsmeddelanden eller meddelanden.

Cookies and other tracking technologies. If available in your country or mandated by law, you may be able to opt-out of interest based advertising by using the following link or by visiting the Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page, NAI Opt-Out Page and the Choices Opt-Out Page.

Åtkomst, korrigering eller radering. Du kan göra en begäran om att få tillgång till, korrigera eller radera din PI (förutsatt att vi inte längre har ett affärsbehov att behålla din PI). Du kan begära en kopia av PI eller radera PI på ditt konto genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Du kan redigera och korrigera din PI när som helst genom att ändra den direkt i våra tjänster. Även om du begär att din PI ska raderas, kan vissa aspekter behållas för att vi ska: uppfylla vår efterlevnad av lagar eller regler (t.ex. föra register över transaktioner som du har gjort med oss); utöva, fastställa eller försvara rättsliga anspråk; och för att skydda mot bedräglig eller kränkande aktivitet på webbplatsen eller när du använder våra tjänster. Data som lagras för dessa ändamål kommer att hanteras enligt beskrivningen i "Datalagring".

Återkalla samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, användning och avslöjande av din PI. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din PI som utförs i åberopande av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Skicka in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den tillämpliga integritetskommissionären angående vår insamling och behandling av din PI.

e. Indien

När data från indiska individer är inblandade, samtycker du till att de "rimliga säkerhetsrutinerna och procedurerna" enligt avsnitt 43A:s förklaring (ii) av Information Technology Act, 2000 innebär denna sekretesspolicy och sådana datasäkerhetsprocedurer som vi kan implementera från tid till annan, och som vi efter eget gottfinnande kan meddela dig om från tid till annan.

Vad du kan göra för att hantera din integritet

Du har val när det gäller att hantera integriteten för din PI.

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina preferenser för marknadsföringskommunikation kan du kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan.

Korrigera din PI. Du kan redigera och korrigera din PI när som helst genom att ändra den direkt i våra tjänster.

f. Mexiko

Om du är bosatt i Mexiko kan du ha följande val och rättigheter (känd som "ARCO-rättigheter"):

Du har val när det gäller att hantera integriteten för din PI och utöva dina ARCO-rättigheter. Observera att vi måste verifiera din begäran innan vi utövar dina rättigheter. Efter att vi har mottagit en begäran kommer vårt svar att ange om begäran om åtkomst, rättelse, annullering eller invändning är lämplig och i så fall kommer beslutet att göras inom 15 arbetsdagar från detta datum. Tidsfristerna kan förlängas enligt de villkor som anges i tillämplig lag.

Åtkomst. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig, vad vi använder dem till och de användningsvillkor vi ger dem. Elektroniska kopior av dina personuppgifter kommer att tillhandahållas om du utövar din rätt till åtkomst. Du kan begära en kopia av personuppgifterna genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster. När du gör en begäran, vänligen ange en tydlig och exakt beskrivning av de personuppgifter du vill komma åt och all annan information som underlättar att hitta dina uppgifter.

Rättelse. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är inaktuella, felaktiga eller ofullständiga (rättelse). Du kan redigera och korrigera dina personuppgifter när som helst genom att gå till din profil i avsnitten Inställningar i tjänsterna.

Radering/uppsägning. Du har rätt att begära att vi tar bort din PI från våra register eller databaser när du anser att den inte används i enlighet med principerna och skyldigheterna i tillämpliga lagar. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan. När du gör en begäran, vänligen ge en tydlig och exakt beskrivning av de personuppgifter du vill radera/säga upp eller annan information som underlättar lokaliseringen av dina uppgifter.

Motsättande/avslag. Du har rätt att motsätta dig användningen av dina personuppgifter för specifika ändamål. Du kan begära invändningar, begränsningar och portabilitetsrättigheter genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan. När du gör en begäran, vänligen ge en tydlig och exakt beskrivning av de personuppgifter du vill motsätta dig behandling av, eller annan information som underlättar lokaliseringen av dina uppgifter.

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina preferenser för marknadsföringskommunikation kan du kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan.

Hur du begränsar användningen och avslöjandet av din PI

Om du är bosatt i Mexiko har du också rätt att begränsa användningen eller avslöjandet av din PI genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Hur du återkallar ditt samtycke

Om du är bosatt i Mexiko har du också rätt att återkalla ditt samtycke för vår behandling av din PI genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

g. Thailand

Juridisk grund för behandlingen

Vi använder endast din PI enligt lag. Den thailändska lagen om skydd av personuppgifter ("PDPA") kräver att vi har en "rättslig grund" för att samla in din PI. Vår rättsliga grund för att samla in och använda PI som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer att bero på typen av PI och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. Vi kommer dock normalt att behandla PI från dig när:

 • Vi har ditt samtycke att göra det;
 • Vi har ett avtal med dig och det är nödvändigt att behandla din PI för att fullgöra vårt avtal med dig, inklusive för att ge dig fördelarna med våra tjänster och driva vår verksamhet;
 • Behandlingen ligger i våra legitima affärsintressen, såsom att driva våra verksamheter, förbättra och utveckla tjänster, kommunicera med dig, marknadsföra våra erbjudanden och tjänster och anpassa din upplevelse och att upptäcka olagliga aktiviteter; och/eller
 • För att följa lagkrav, inklusive tillämpliga lagar och förordningar.

Om du är bosatt i Thailand kan du ha följande rättigheter och val:

Update your privacy settings. You may update your privacy settings by visiting your account settings and, if available in your country or mandated by law, manage your cookies using the following link.

Hantera marknadskommunikation från oss. För att uppdatera dina inställningar för marknadsföringskommunikation kan du ändra dina meddelandeinställningar genom att gå till avsnittet "Inställningar" på ditt konto.

Åtkomst, korrigering, anonymisering eller radering. Du kan begära att få tillgång till, korrigera eller radera din PI. Du kan redigera och korrigera din PI när som helst genom att ändra den direkt i våra tjänster. För att göra en begäran om åtkomst kan du göra det genom att begära det i avsnittet "Mina data" i våra tjänster. För att veta hur du utövar din rätt till radering, vänligen se avsnittet med rubriken: "Kontouppsägning och återaktivering; Radering av data" från denna policy eller kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Invändning och begränsning. Du kan invända mot vår behandling av din PI eller be oss att begränsa behandlingen av din PI. Du kan begära invändningar, begränsningar och portabilitetsrättigheter genom att kontakta oss på kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss", nedan.

Portabilitet. Du kan begära portabilitet av din PI.

Återkalla samtycke. Om vi ​​har samlat in och behandlat din PI med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din PI som utförs i åberopande av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Skicka in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om vår insamling och behandling av din PI.

11. Länkar till andra tjänster

I vissa delar av våra tjänster kan vi inkludera länkar till tredje parts webbplatser eller applikationer (till exempel Facebook och Twitter). Dessa webbplatser och applikationer styrs av deras egen sekretesspolicy eller praxis för informationsinsamling, som kan skilja sig väsentligt från vår. Vi garanterar inte och är inte ansvariga för integriteten eller säkerheten för dessa webbplatser, inklusive riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av information som finns på dessa webbplatser. Om du följer länkar till webbplatser som inte är anslutna till eller kontrollerade av oss, uppmuntrar vi dig att granska sekretesspolicyn och informationsinsamlingspraxis för externa webbplatser och appar, eftersom dessa parters praxis inte skulle omfattas av denna policy.

12. Plats för informationsbehandling

Våra tjänster kontrolleras och drivs av oss från USA. Din information kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, inklusive USA, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Dessutom kan din information bli föremål för åtkomstförfrågningar från regeringar, domstolar eller brottsbekämpande tjänstemän i länder där den kan behandlas, enligt lagarna i dessa länder.

13. Säkerhet

Säkerheten för din PI är viktig för oss, och vi använder fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder utformade för att skydda informationen som samlas in av tjänsterna. Vi använder industristandard SSL-kryptering (Secure Socket Layer-teknik) för att överföra PI. Andra säkerhetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, datakryptering, brandväggar och fysiska åtkomstkontroller till byggnader och filer. Vi genomför också periodiska revisioner av vår säkerhet (varje år som ett minimum) för att tillämpa bästa praxis och rimliga branschstandarder. Ingen dataöverföring över internet kan dock garanteras vara helt säker. Om det finns ett brott mot vår säkerhet kommer vi att meddela dig där det krävs enligt lag eller det anses nödvändigt och lämpligt under omständigheterna.

Kontoinnehavare skapar ett lösenord i registreringsprocessen. Du kan hjälpa till att skydda mot obehörig åtkomst till ditt konto och PI genom att välja och skydda ditt lösenord på lämpligt sätt och begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare genom att logga ut efter att du har öppnat ditt konto. Vid registreringen tilldelar vi ett medlems-ID till varje konto och använder dessa medlems-ID:n för att autentisera inloggningar, tillåta åtkomst till prenumerationsinnehållet och övervaka efterlevnad. Medlems-ID:t används också för att autentisera användare när de begär teknisk support. Tillgången till information är begränsad (genom användar-/lösenordsuppgifter och tvåfaktorsautentisering) till de anställda som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.

Några av de försiktighetsåtgärder vi vidtar för att skydda PI inkluderar: (a) begränsning av anställdas tillgång till PI till endast de anställda med behov av sådan åtkomst för att fullgöra sina arbetsuppgifter; (b) utföra bakgrundskontroller av våra anställda och, specifikt, av alla anställda som kan ha tillgång till PI; (c) kräva att anställda undertecknar sekretessavtal vid anställning; (d) regelbunden utbildning för anställda inom integritet och datasäkerhet; och (e) skydda PI med kommersiellt rimliga tekniska, kontraktuella, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder.

Var dock medveten om att inget informationssystem kan garanteras vara 100 procent säkert, så vi kan inte garantera den absoluta säkerheten för din information. Dessutom är vi inte ansvariga för säkerheten för information som du överför till tjänsterna över nätverk som vi inte kontrollerar, inklusive internet och trådlösa nätverk. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ​​inte är säker, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

14. Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi försöker ständigt tillhandahålla de bästa tjänsterna, och därför kommer vår policy att ändras från tid till annan. Om vi ​​väsentligt uppdaterar denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den reviderade policyn på våra tjänster, och för vissa ändringar som väsentligt utökar sätten på vilka vi använder eller delar informationen som tidigare samlats in från dig via tjänsterna, antingen visa en varning bredvid policyn, visa en varning när du loggar in på tjänsterna, eller kommunicera direkt med dig (t.ex. via vår meddelandetjänst eller e-postadressen som är kopplad till ditt konto).

15. Kontakta oss

Chess.com LLC finns i USA och vi är operatören för alla våra tjänster. Du kan kontakta support@chess.com om du har några frågor, klagomål eller andra frågor relaterade till denna policy och frågor relaterade till din information.

För alla konton

Postadress:
Chess.com LLC
Dataskyddsombud
Josh Levine
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
E-post: support@chess.com

16. Chess Play & Learn (Arcade-version)

Detta avsnitt innehåller bestämmelserna som endast gäller specifikt för vår mobilapplikation känd som Chess – Spela & Lär (Arcade-version) ("appen"). Detta avsnitt är avsett att komplettera policyn ovan och det gäller inte våra webbplatser eller andra tjänster.

Datainsamling och användning

Appen samlar in icke-identifierbar speldata som skickas till Apple iCloud, främst för att registrera en användares framgångar (vinster) mot appens inbyggda datormotståndare. Vi lagrar inte dessa data utan det skickas till Apples tjänster (iCloud och Game Center) för lagring och användning.

Appen samlar också in användares anonymiserade partispelar-ID för appens funktion "Spela online" där det används för att upprätthålla ett rankingsystem för schack när onlinepartier spelas. Detta säkerställer att spelare matchas med motståndare med samma färdighetsnivå.

Spelar-ID:t används också för att upprätthålla en lista över schackproblem som användaren har löst i appfunktionen "Dagliga problem" och kan även användas för andra appfunktioner om det är nödvändigt för att uppfylla en användarförfrågan. Behandlingen av dessa uppgifter är föremål för ditt samtycke och du kan återkalla sådant samtycke genom att ändra inställningarna från din enhet.

Appen är tillgänglig för användare via olika appbutiker och samlar in icke-identifierbara speldata från alla användare. Grunden för insamlingen är att stöda interna processer i appen och ditt samtycke i vissa fall.