x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM

KevinBorg

Kevin Borg

Auckland, New Zealand
Cao nhất
1920
3 thg 5, 2020
Thấp nhất
334
9 thg 3, 2018
 • Thời gian luyện tập
 • Số lần giải đúng
 • Thất bại
12.668 ván cờ thế
6.649 52%
6.019 48%

Hình chủ đề

Phân loại Điểm
Chiếu hết nhanh nhất 84%
 • Chiếu hết nhanh nhất
 • Số lần thử: 1
 • Số lần giải đúng: 1
 • Thất bại: 0
 • Điểm trung bình: 84.00
Tàn cuộc với Xe 74%
 • Tàn cuộc với Xe
 • Số lần thử: 2
 • Số lần giải đúng: 1
 • Thất bại: 1
 • Điểm trung bình: 73.50
Chiếu hết bằng cặp xe 72%
 • Chiếu hết bằng cặp xe
 • Số lần thử: 49
 • Số lần giải đúng: 37
 • Thất bại: 12
 • Điểm trung bình: 71.71
Chiếu hết sau 1 nước 63%
 • Chiếu hết sau 1 nước
 • Số lần thử: 364
 • Số lần giải đúng: 263
 • Thất bại: 101
 • Điểm trung bình: 63.43
Chiếu bí do quân mình chặn 63%
 • Chiếu bí do quân mình chặn
 • Số lần thử: 105
 • Số lần giải đúng: 68
 • Thất bại: 37
 • Điểm trung bình: 62.60
Chiếu hết bằng cặp Tượng 60%
 • Chiếu hết bằng cặp Tượng
 • Số lần thử: 2
 • Số lần giải đúng: 1
 • Thất bại: 1
 • Điểm trung bình: 60.00
Thế Alekhine's Gun 60%
 • Thế Alekhine's Gun
 • Số lần thử: 4
 • Số lần giải đúng: 3
 • Thất bại: 1
 • Điểm trung bình: 60.00
Chiếu hết cấp cao 60%
 • Chiếu hết cấp cao
 • Số lần thử: 47
 • Số lần giải đúng: 30
 • Thất bại: 17
 • Điểm trung bình: 59.87
Tàn cuộc với Tốt 57%
 • Tàn cuộc với Tốt
 • Số lần thử: 3
 • Số lần giải đúng: 2
 • Thất bại: 1
 • Điểm trung bình: 57.00
Chiếu hết sau 2 nước 56%
 • Chiếu hết sau 2 nước
 • Số lần thử: 1200
 • Số lần giải đúng: 711
 • Thất bại: 489
 • Điểm trung bình: 56.22
Lưỡng chiếu 54%
 • Lưỡng chiếu
 • Số lần thử: 189
 • Số lần giải đúng: 106
 • Thất bại: 83
 • Điểm trung bình: 54.09
Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước 53%
 • Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước
 • Số lần thử: 1253
 • Số lần giải đúng: 647
 • Thất bại: 606
 • Điểm trung bình: 52.56
Ăn chốt qua đường 52%
 • Ăn chốt qua đường
 • Số lần thử: 42
 • Số lần giải đúng: 23
 • Thất bại: 19
 • Điểm trung bình: 52.12
Dàn hàng 52%
 • Dàn hàng
 • Số lần thử: 731
 • Số lần giải đúng: 400
 • Thất bại: 331
 • Điểm trung bình: 51.87
Fianchetto 52%
 • Fianchetto
 • Số lần thử: 153
 • Số lần giải đúng: 84
 • Thất bại: 69
 • Điểm trung bình: 51.82
Vua ở tiền tuyến 51%
 • Vua ở tiền tuyến
 • Số lần thử: 732
 • Số lần giải đúng: 396
 • Thất bại: 336
 • Điểm trung bình: 50.95
Đôi tượng 51%
 • Đôi tượng
 • Số lần thử: 1288
 • Số lần giải đúng: 699
 • Thất bại: 589
 • Điểm trung bình: 50.79
Tượng đối màu 51%
 • Tượng đối màu
 • Số lần thử: 201
 • Số lần giải đúng: 104
 • Thất bại: 97
 • Điểm trung bình: 50.69
Tốt thông 51%
 • Tốt thông
 • Số lần thử: 2917
 • Số lần giải đúng: 1485
 • Thất bại: 1432
 • Điểm trung bình: 50.60
Xe ở hàng thứ Bảy 50%
 • Xe ở hàng thứ Bảy
 • Số lần thử: 1761
 • Số lần giải đúng: 902
 • Thất bại: 859
 • Điểm trung bình: 50.26
Đòn xiên 50%
 • Đòn xiên
 • Số lần thử: 438
 • Số lần giải đúng: 224
 • Thất bại: 214
 • Điểm trung bình: 49.68
Ghim 49%
 • Ghim
 • Số lần thử: 2424
 • Số lần giải đúng: 1239
 • Thất bại: 1185
 • Điểm trung bình: 49.45
Đòn chĩa đôi 49%
 • Đòn chĩa đôi
 • Số lần thử: 2068
 • Số lần giải đúng: 1066
 • Thất bại: 1002
 • Điểm trung bình: 49.12
Các thế chiếu bí cơ bản 49%
 • Các thế chiếu bí cơ bản
 • Số lần thử: 616
 • Số lần giải đúng: 322
 • Thất bại: 294
 • Điểm trung bình: 48.91
Phát hiện tấn công 49%
 • Phát hiện tấn công
 • Số lần thử: 633
 • Số lần giải đúng: 330
 • Thất bại: 303
 • Điểm trung bình: 48.82
Xe kép 48%
 • Xe kép
 • Số lần thử: 936
 • Số lần giải đúng: 469
 • Thất bại: 467
 • Điểm trung bình: 48.31
Vua bị hở 48%
 • Vua bị hở
 • Số lần thử: 1563
 • Số lần giải đúng: 790
 • Thất bại: 773
 • Điểm trung bình: 48.25
Promotion 47%
 • Promotion
 • Số lần thử: 582
 • Số lần giải đúng: 267
 • Thất bại: 315
 • Điểm trung bình: 47.17
Quân cờ không được bảo vệ 46%
 • Quân cờ không được bảo vệ
 • Số lần thử: 1035
 • Số lần giải đúng: 517
 • Thất bại: 518
 • Điểm trung bình: 46.05
Hàng đáy 46%
 • Hàng đáy
 • Số lần thử: 539
 • Số lần giải đúng: 260
 • Thất bại: 279
 • Điểm trung bình: 45.91
Hoà do chiếu vua liên tục 46%
 • Hoà do chiếu vua liên tục
 • Số lần thử: 38
 • Số lần giải đúng: 16
 • Thất bại: 22
 • Điểm trung bình: 45.53
Di chuyển đối lập 45%
 • Di chuyển đối lập
 • Số lần thử: 20
 • Số lần giải đúng: 7
 • Thất bại: 13
 • Điểm trung bình: 45.45
Chuỗi nước đi chiếu hết 45%
 • Chuỗi nước đi chiếu hết
 • Số lần thử: 825
 • Số lần giải đúng: 385
 • Thất bại: 440
 • Điểm trung bình: 44.76
Hy sinh 43%
 • Hy sinh
 • Số lần thử: 426
 • Số lần giải đúng: 188
 • Thất bại: 238
 • Điểm trung bình: 42.67
Quân bị kẹt 43%
 • Quân bị kẹt
 • Số lần thử: 394
 • Số lần giải đúng: 192
 • Thất bại: 202
 • Điểm trung bình: 42.65
Thí hậu 42%
 • Thí hậu
 • Số lần thử: 398
 • Số lần giải đúng: 173
 • Thất bại: 225
 • Điểm trung bình: 42.45
Tấn công vua đã nhập thành 42%
 • Tấn công vua đã nhập thành
 • Số lần thử: 377
 • Số lần giải đúng: 169
 • Thất bại: 208
 • Điểm trung bình: 41.84
Loại bỏ quân thủ 42%
 • Loại bỏ quân thủ
 • Số lần thử: 762
 • Số lần giải đúng: 339
 • Thất bại: 423
 • Điểm trung bình: 41.63
4-nước chiếu hết 41%
 • 4-nước chiếu hết
 • Số lần thử: 85
 • Số lần giải đúng: 36
 • Thất bại: 49
 • Điểm trung bình: 41.01
Chiến thuật cờ tàn 40%
 • Chiến thuật cờ tàn
 • Số lần thử: 421
 • Số lần giải đúng: 163
 • Thất bại: 258
 • Điểm trung bình: 40.19
Đánh lạc hướng 40%
 • Đánh lạc hướng
 • Số lần thử: 841
 • Số lần giải đúng: 357
 • Thất bại: 484
 • Điểm trung bình: 39.73
Phòng thủ 40%
 • Phòng thủ
 • Số lần thử: 534
 • Số lần giải đúng: 223
 • Thất bại: 311
 • Điểm trung bình: 39.61
Can thiệp 39%
 • Can thiệp
 • Số lần thử: 145
 • Số lần giải đúng: 62
 • Thất bại: 83
 • Điểm trung bình: 39.48
Thế hòa 39%
 • Thế hòa
 • Số lần thử: 7
 • Số lần giải đúng: 1
 • Thất bại: 6
 • Điểm trung bình: 38.71
Đòn hy sinh dọn đường 39%
 • Đòn hy sinh dọn đường
 • Số lần thử: 329
 • Số lần giải đúng: 132
 • Thất bại: 197
 • Điểm trung bình: 38.66
Zwischenzug 36%
 • Zwischenzug
 • Số lần thử: 419
 • Số lần giải đúng: 151
 • Thất bại: 268
 • Điểm trung bình: 36.11
Zugzwang 35%
 • Zugzwang
 • Số lần thử: 35
 • Số lần giải đúng: 10
 • Thất bại: 25
 • Điểm trung bình: 35.40
Phong tốt thành quân yếu 35%
 • Phong tốt thành quân yếu
 • Số lần thử: 25
 • Số lần giải đúng: 6
 • Thất bại: 19
 • Điểm trung bình: 34.96
Đòn Tia X 35%
 • Đòn Tia X
 • Số lần thử: 125
 • Số lần giải đúng: 45
 • Thất bại: 80
 • Điểm trung bình: 34.70
Đơn giản hóa 33%
 • Đơn giản hóa
 • Số lần thử: 382
 • Số lần giải đúng: 127
 • Thất bại: 255
 • Điểm trung bình: 33.27
Làm quá tải 33%
 • Làm quá tải
 • Số lần thử: 261
 • Số lần giải đúng: 92
 • Thất bại: 169
 • Điểm trung bình: 33.01
Đòn Desperado 32%
 • Đòn Desperado
 • Số lần thử: 135
 • Số lần giải đúng: 43
 • Thất bại: 92
 • Điểm trung bình: 31.82
Cối xay gió 31%
 • Cối xay gió
 • Số lần thử: 27
 • Số lần giải đúng: 5
 • Thất bại: 22
 • Điểm trung bình: 30.56
Thí quân 30%
 • Thí quân
 • Số lần thử: 165
 • Số lần giải đúng: 46
 • Thất bại: 119
 • Điểm trung bình: 29.63

Hoạt động gần đây

Ngày ID Hệ số Các nước đi Thời gian mục tiêu Thời gian của tôi Thời gian trung bình Kết quả Hệ số của tôi
3 thg 7, 2020 0660964 1582 0/3 0:26 0:58 0:42 (0% | -13)
1853
26 thg 6, 2020 0482962 1843 0/2 0:25 1:04 1:31 (0% | -11)
1866
26 thg 6, 2020 0587868 1599 3/3 0:26 0:30 0:35 (98% | +11)
1877
26 thg 6, 2020 1062742 1/5 1:10 0:47 0:34 (20% | +1)
1866
26 thg 6, 2020 0035815 1320 1/1 0:06 0:51 0:41 (70% | +1)
1865
26 thg 6, 2020 1153818 1763 0/2 0:23 2:06 0:33 (0% | -12)
1864
26 thg 6, 2020 0770582 1783 1/5 0:47 1:36 1:36 (18% | -9)
1876
26 thg 6, 2020 0547448 1681 2/2 0:21 0:24 0:42 (99% | +12)
1885
26 thg 6, 2020 1154130 1781 1/2 0:24 0:24 0:26 (50% | +1)
1873
26 thg 6, 2020 0035880 1559 2/2 0:18 0:42 0:53 (87% | +7)
1872
26 thg 6, 2020 0043589 1821 2/5 0:50 0:31 0:56 (40% | -3)
1865
26 thg 6, 2020 0980862 1621 1/3 0:27 1:02 0:55 (29% | -8)
1868
26 thg 6, 2020 0479636 1306 3/3 0:16 0:40 0:52 (85% | +4)
1876
26 thg 6, 2020 0720024 1606 2/3 0:26 0:49 0:24 (61% | +1)
1872
26 thg 6, 2020 0607274 1580 0/3 0:25 0:58 0:25 (0% | -14)
1871
26 thg 6, 2020 0493430 1637 2/2 0:20 0:37 0:47 (92% | +9)
1885
26 thg 6, 2020 0764486 2125 3/3 0:45 2:21 1:41 (79% | +10)
1876
26 thg 6, 2020 0568918 1367 3/3 0:18 2:12 0:45 (70% | +1)
1866
25 thg 6, 2020 0610486 1780 1/2 0:24 1:21 1:09 (38% | -4)
1865
25 thg 6, 2020 0729798 1562 1/3 0:25 0:49 0:46 (30% | -8)
1869
25 thg 6, 2020 1036282 355 3/3 0:09 0:15 0:18 (93% | +1)
1877
24 thg 6, 2020 0710992 1615 3/3 0:27 0:39 0:34 (96% | +10)
1876
24 thg 6, 2020 1116168 310 2/2 0:07 0:22 0:13 (79% | +1)
1866
24 thg 6, 2020 1158228 329 1/1 0:04 0:14 0:10 (75% | +1)
1865
23 thg 6, 2020 0522288 1424 3/3 0:20 0:21 0:18 (100% | +9)
1864
Ngày ID Hệ số Chủ đề Kết quả
24 thg 6, 2020 0654838 2081 Các thế chiếu bí cơ bản, Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước, Chuỗi nước đi chiếu hết, Thí hậu, Xe kép
24 thg 6, 2020 0754270 1725 Phòng thủ, Quân cờ không được bảo vệ, Ăn chốt qua đường
24 thg 6, 2020 0523492 1090 Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước, Ghim, Đòn hy sinh dọn đường, Dàn hàng, Đôi tượng
23 thg 6, 2020 1167372 Đòn chĩa đôi, Ghim, Thế hòa, Vua bị hở, Di chuyển đối lập, Đôi tượng, Xe ở hàng thứ Bảy, Tốt thông
23 thg 6, 2020 0100067 777 Ghim, Fianchetto
23 thg 6, 2020 0000821 519 Đôi tượng
23 thg 6, 2020 0618560 423 Hàng đáy, Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước
19 thg 6, 2020 0640380 1348 4-nước chiếu hết, Tấn công vua đã nhập thành, Hàng đáy, Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước, Thí hậu, Vua bị hở, Đòn hy sinh dọn đường, Xe ở hàng thứ Bảy
19 thg 6, 2020 1177556 Ghim, Fianchetto, Vua ở tiền tuyến
19 thg 6, 2020 0567826 1231 Các thế chiếu bí cơ bản, Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước, Đòn hy sinh dọn đường
19 thg 6, 2020 0709450 2087 Tấn công vua đã nhập thành, Tốt thông
19 thg 6, 2020 1082064 Đòn chĩa đôi, Vua ở tiền tuyến
19 thg 6, 2020 0037578 1397 Tấn công vua đã nhập thành, Quân cờ không được bảo vệ, Đòn xiên
19 thg 6, 2020 0053716 1142 Tấn công vua đã nhập thành, Các thế chiếu bí cơ bản, Đòn chĩa đôi, Can thiệp, Vua bị hở, Xe kép, Tốt thông
19 thg 6, 2020 0032667 1637 Phòng thủ, Đòn Desperado, Ghim, Đôi tượng
19 thg 6, 2020 0148402 1521 Phòng thủ, Chiến thuật cờ tàn, Zugzwang, Tốt thông
19 thg 6, 2020 0039540 1502 Tấn công vua đã nhập thành, Thí quân, Làm quá tải, Đơn giản hóa, Đòn xiên, Đòn Tia X
19 thg 6, 2020 1057422 Chiếu hết sau 2 nước, Ghim, Vua bị hở, Tốt thông
19 thg 6, 2020 1163048 Đòn chĩa đôi, Promotion, Ghim, Di chuyển đối lập, Fianchetto, Đôi tượng, Xe ở hàng thứ Bảy, Tượng đối màu, Tốt thông
19 thg 6, 2020 0559340 1947 Hàng đáy, Đánh lạc hướng, Chiếu hết sau nhiều hơn 3 nước, Chuỗi nước đi chiếu hết, Thí hậu, Đòn Tia X, Đòn hy sinh dọn đường, Dàn hàng, Xe kép, Thế Alekhine's Gun, Chiếu hết bằng cặp xe
19 thg 6, 2020 1174204 Đòn chĩa đôi, Promotion, Đòn xiên, Thế hòa, Vua bị hở, Di chuyển đối lập, Vua ở tiền tuyến, Xe kép, Đôi tượng, Tượng đối màu, Tốt thông
19 thg 6, 2020 0764204 2468 Chiến thuật cờ tàn, Promotion, Phong tốt thành quân yếu, Tốt thông, Tàn cuộc với Xe
18 thg 6, 2020 0052715 1763 Chiến thuật cờ tàn, Chiếu hết sau 2 nước, Chuỗi nước đi chiếu hết, Zugzwang
18 thg 6, 2020 1159112 1835 Chiếu hết sau 1 nước, Ghim, Xe kép, Tốt thông
18 thg 6, 2020 0542040 1787 Đòn chĩa đôi, Vua ở tiền tuyến, Tốt thông
Ngày Kết quả Chuỗi dài nhất Giải nhiều nhất Thời gian trung bình cho mỗi câu đố
23 thg 6, 2020 10 5 720 0:10
3 thg 5, 2020 9 9 576 0:09
18 thg 4, 2020 7 6 528 0:09
4 thg 4, 2020 10 9 657 0:12
21 thg 3, 2020 5 5 364 0:09
21 thg 3, 2020 10 10 630 0:21
21 thg 3, 2020 9 8 657 0:15
21 thg 3, 2020 6 6 412 0:18
21 thg 3, 2020 9 5 601 0:29
21 thg 3, 2020 14 8 940 0:31
13 thg 3, 2020 18 12 1086 0:13
8 thg 3, 2020 21 11 1163 0:13
8 thg 3, 2020 14 7 900 0:10
8 thg 3, 2020 1 1 100 0:07
8 thg 3, 2020 16 8 922 0:11
8 thg 3, 2020 9 8 648 0:08
8 thg 3, 2020 15 10 950 0:17
8 thg 3, 2020 8 7 544 0:10
8 thg 3, 2020 6 6 365 0:05
8 thg 3, 2020 15 12 915 0:11
8 thg 3, 2020 14 7 880 0:17
2 thg 3, 2020 7 7 418 0:11
28 thg 2, 2020 13 11 795 0:11
28 thg 2, 2020 15 10 909 0:10
28 thg 2, 2020 1 1 134 0:04

Đang trực tuyến