Chính sách Riêng tư

Các văn bản sau đây là chỉ là bản dịch. Phiên bản hợp lệ duy nhất được viết bằng Tiếng Anh .
Ngày khả dụng: December 19, 2019

Chess.com, LLC ("chúng tôi", "của chúng tôi") điều hành trang web chess.com và ứng dụng chess.com trên điện thoại ("Dịch Vụ").

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn của bạn đối với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này ý nghĩa thống nhất trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Định nghĩa

Dịch vụ

Dịch vụ bao gồm trang web chess.com và các ứng dụng chess.com trên thiết bị di động điều hành bởi Chess.com, LLC

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu của cá nhân độc lập, có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và những thông tin khác trong quyền sở hữu của chúng tôi hoặc gần như được sở hữu bởi chúng tôi).

Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng được thu thập tự động bao gồm dữ liệu sinh ra bởi người dùng hoặc từ chính hệ thống (ví dụ, thời gian xem trang web).

Cookies

Cookie là những mẫu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Điều khiển Dữ Liệu

Điều khiển dữ liệu có nghĩa là người hợp pháp (một mình hoặc cùng hoặc chung với người khác) xác định mục đích và cách thức về bất kỳ thông tin cá nhân nào được xử lý. Với mục đích của chính sách bảo mật, chúng tôi có một bộ điều khiển dữ liệu cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Bộ vi xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Bộ xử lý dữ liệu là bất kỳ người hợp pháp nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, xử lý dữ liệu thay mặt cho các bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều dịch vụ Xử Lý Dữ Liệu khác nhau để xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Đối tượng dữ liệu (hoặc người sử dụng)

Đối Tượng Dữ Liệu là bất kì cá thể nào đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và là đối tượng của Dữ Liệu cá nhân.

Thu thập thông tin và sử dụng

Chúng tôi thu thập nhiều dạng thông tin cho nhiều mục đích khác nhau để cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin bắt buộc (tên người dùng chess.com và cả địa chỉ email, Google ID hoặc Facebook ID)
 • Thông tin không bắt buộc (Họ, Tên, và những mô tả cá nhân khác)
 • Cookie và Dữ Liệu Đã Dùng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để gửi các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin này từ chúng tôi bằng cách truy cập liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn trong bất kỳ email nào từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Dữ Liệu Sử Dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin được gửi từ trình duyệt của bạn mỗi khi bạn truy cập vào Hệ Thống hoặc truy cập thông qua thiết bị di động ("Dữ Liệu Sử Dụng").

Dữ Liệu Sử Dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet (ví dụ như địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, danh sách các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày mà bạn sử dụng, thời gian dành cho các trang, số định danh thiết bị và dữ liệu phân tích khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu phân tích khác.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi dùng tập tin cookie và và các công nghệ lưu vết để theo dõi hoạt động trên Dịch Vụ và giữ một vài thông tin.

Cookie là những tập tin với lượng dữ liệu nhỏ có thể chứa mẩu nhận dạng độc nhất cách ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt từ trang web và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những công nghệ lưu vết như các thông báo, nhãn, đoạn mã cũng được dùng để thu thập và theo dõi thông tin và để nâng cao và phân tích Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt để từ chối mọi cookie hoặc chỉ định khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một vài chức năng của dịch vụ.

Ví dụ về việc sử dụng các Cookie:

 • Cookie Phiên. Chúng tôi dùng cookie này để giúp bạn giữ đăng nhập trong trang web.
 • Cookie Yêu Thích. Chúng tôi sử dụng Cookie này để ghi nhớ sở thích và những tùy chỉnh của bạn.
 • Cookie Bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie này với mục đích bảo mật.
 • Cookie Quảng Cáo. Các Cookie Quảng Cáo nhằm để cung cấp các quảng cáo có thể liên quan tới bạn hoặc được bạn quan tâm. Bạn có thể tùy chỉnh những cookie này bằng cách vào trang Quảng Cáo và Chính Sách Bảo Mật thông tin của Google tại http://www.privacychoice.org/companies hay http://www.aboutads.info/choices. Để hiểu thêm về cách quảng cáo vận hành dựa theo hoạt động hoặc tùy chỉnh loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập vào www.networkadvertising.org.

Sử dụng dữ liệu

Chess.com, LLC sử dụng những thông tin thu thập được cho nhiều mục đích:

 • Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn thấy
 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi
 • Để thông báo đến bạn những thay đổi trong Dịch Vụ của chúng tôi
 • 92/5000 Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn
 • Để cung cấp sự hỗ trợ cộng đồng
 • Để thu thập xử lý những thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ
 • Để quản lý việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặm và xác định những vấn đề kĩ thuật
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, những khuyến mãi đặc biệt và những thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà chúng tôi cung cấp tương tự như gói đăng kí mà bạn đã mua hoặc được nhận trừ khi bạn quyết định từ chối nhận những thông tin đó
 • Để tiến hành nghiên cứu và cung cấp báo cáo tổng hợp, ẩn danh về cộng đồng người dùng chung của khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Nếu bạn từ Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý cho việc Chess.com, LLC thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong chính sách bảo mật này phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và hoàn cảnh cụ thể.

Chess.com, LLC có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bởi vì:

 • Chúng tôi cần kí kết hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cung cấp quyền cho chúng tôi làm
 • Cho mục đích thực hiện các chi trả
 • Đồng ý với luật định

Lưu giữ dữ liệu

Chess.com, LLC sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong giới hạn cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chess.com, LLC cũng sẽ lưu lại dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được giữ lại trong một thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hay để cải thiện các chức năng của dịch vụ, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Luân chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển - và lưu trữ trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật nơi bạn ở.

Nếu bạn đang ở ngoài Hoa Kỳ và đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, đến Hoa Kỳ và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo Mật này được kèm theo bản thông tin có đính kèm sự đồng ý của bạn.

Chess.com, LLC sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật và không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến bất kì tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi họ đảm bảo bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác cho bạn.

Minh bạch dữ liệu

Giao dịch thương mại

Nếu Chess.com, LLC bị sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thì Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách bảo mật khác.

Minh bạch thực thi pháp luật

Trong một vài trường hợp, Chess.com, LLC có thể yêu cầu truy xuất thông tin cá nhân của bạn nếu điều đó là cần thiết bởi luật định hoặc trong việc phản hồi lại các yêu cầu xác minh công cộng hợp lệ (ví dụ tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Chess.com, LLC có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và che chắn cho quyền sở hữu của Chess.com, LLC
 • Để ngăn chặn hoặc tìm ra những hoạt động bất thường trong việc kết nối với Dịch Vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch Vụ hoặc công cộng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có cách thức truyền qua Internet, hoặc cách lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng cách thức chấp nhận được về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Tín hiệu "Không theo dõi"

Chúng tôi hỗ trợ Không Lưu Vết ("DNT"). Không Lưu Vết là một tùy chọn bạn có thể thiết đặt trên trình duyệt web để xác nhận với trang web rằng bạn sẽ không bị lưu vết.

Bạn có thể mở hoặc tắt chức năng Không Lưu Vết trong phần Tùy Chỉnh hoặc Thiết Lập Trang trên trình duyệt của bạn.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là một cư dân của khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Chess.com, LLC nhắm đến việc thực hiện các bước hợp lý cho phép bạn sửa chữa, sửa đổi, xoá hoặc hạn chế việc sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn xác định được thông tin Cá Nhân nào đang được lưu trữ và nếu bạn muốn gỡ bỏ chúng khỏi hệ thống, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Bạn có thể chỉnh sử thông tin tài khoản Chess.com của bạn bất cứ khi nào. Trong một vài trường hợp, bạn phải tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa những thông tin lưu trữ. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân của mình bất cứ khi nào trong phần cài đặt tài khoản. Nếu bạn không thể tự thực hiện chúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ.
 • Quyền hiệu chỉnh. Bạn có quyền hiệu chỉnh nếu như thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền đối tượng. Bạn có quyền chỉ định để chúng tôi xử lý thông tin các nhân của bạn.
 • Quyền giới hạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền lưu chuyển thông tin. Bạn có quyền được cung cấp bản sao những thông tin mà chúng tôi lưu trữ về bạn, với nhiều định dạng khác nhau.
 • Quyền thu hồi sự đồng thuận. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng thuận của mình với Chess.com, LLC bất cứ khi nào, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi thực hiện yêu cầu.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Nhà cung cấp dịch vụ

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), including Data Processors, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ thay chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân Tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Amplitude

Amplitude là dịch vụ phân tích web ghi lại vào báo cáo lưu lượng trang web. Nó sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và điều hành việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo đến bạn để giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trong Dịch Vụ của chúng tôi. Google sử dụng các cookie để cung cấp quảng cáo cho người dụng Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google:http://www.google.com/ads/preferences.

Thanh toán

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ trả phí trong Hệ Thống. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng quá trình thanh toán từ bên thứ ba (ví dụ trung tâm xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thanh toán.

Những Bộ vi xử lý thanh toán được chúng tôi chấp nhận bao gồm:

Thanh toán bằng Apple Store

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Chi trả trực tiếp qua Google Play

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Các Chính Sách Bảo Mật có thể xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa những liên kết dẫn đến trang web khác không nằm trong sự điều hành của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang đó. Chúng tôi nghiêm túc khuyên bạn nên xem lại Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Chúng tôi không quản lý và không có trách nhiệm đối với bất kì nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bên thứ ba.

Bảo mật cho Trẻ Em

Chess.com không nhắm đến đối tượng sử dụng dịch vụ dưới 18 tuổi ("trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ.

LƯU Ý BẢO MẬT CHO NGƯỜI DÂN Ở CALIFORNIA

Thông báo bảo mật cho cư dân California này bổ sung thông tin trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và chỉ áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Tiểu bang California. Chúng tôi áp dụng thông báo này để tuân thủ Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA). Bất kỳ thuật ngữ nào được xác định trong CCPA đều có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong thông báo này.

Your Rights and Choices

CCPA cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Các điều khoản đối với mục đích Thông báo bảo mật cho cư dân California , thông tin cá nhân bao gồm " Dữ liệu cá nhân ", " Dữ liệu sử dụng ", và " Cookies " được xác định trong Chính sách bảo mật này. Phần này mô tả các quyền CCPA của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Truy cập vào các quyền thông tin và dữ liệu cụ thể

You have the right to request that we disclose certain information to you about our collection and use of your personal information over the past 12 months that is not otherwise subject to an exception under the CCPA.

Quyền xóa yêu cầu

You also have the right to request that we delete any of your personal information that we collected from you and retained, subject to certain exceptions.

Thực hiện quyền truy cập, tính di động của dữ liệu và quyền xóa

Để thực hiện quyền truy cập, tính di động dữ liệu và quyền xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu tiêu dùng có thể kiểm chứng cho chúng tôi bằng cách:

Điện thoại: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Thư điện tử: support@chess.com
Địa chỉ bưu điện
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Để có thể xác nhận, yêu cầu của bạn phải:

 • Cung cấp thông tin cần thiết đủ để chúng tôi có thể xác nhận bạn chính là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc một đại diện hợp pháp
 • Miêu tả yêu cầu của bạn đủ chi tiết để chúng tôi có thể hiểu chính xác, cân nhắc và quyết định.

Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin cá nhân nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn.

Chỉ bạn, hoặc người đã được đăng kí với California Secretary của Bang mà bạn ủy quyền, mới có thể đặt yêu cầu xác định thông tin khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền này thay con của mình.

Không phân biệt đối xử

We will not discriminate against you for exercising any of your CCPA rights. Unless permitted by the CCPA, we will not: (i) deny you goods or services; (ii) charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties; (iii) provide you a different level or quality of goods or services; or (iv) suggest that you may receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Bán thông tin cá nhân của bạn

We do not sell, and have not sold your personal information to third parties for a business or commercial purpose in the 12 months preceding the effective date of this Privacy Policy, as we understand the term “sell” to mean under the CCPA.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai

CCPA chỉ định danh mục thông tin cá nhân được bảo vệ theo CCPA. Biểu đồ sau đây cung cấp thông tin về thông tin cá nhân chúng tôi thu thập liên quan đến từng danh mục và các nguồn mà chúng tôi thu thập dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và đã thu thập trong 12 tháng trước ngày Chính sách bảo mật có hiệu lực, hãy xem bài viết " Các loại dữ liệu được thu thập " của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh / thương mại được mô tả trong bài viết " Sử dụng dữ liệu " trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thông tin về cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, hãy xem các bài viết " Tiết lộ dữ liệu ", " Nhà cung cấp dịch vụ ", " Phân tích "và" Quảng cáo "trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Hạng mục thông tin cá nhân Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trong Phần này Nguồn Thông Tin Cá Nhân
 1. Định danh
 • Tên thật hoặc biệt danh
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol)
 • Địa chỉ thư điện tử
 • Tên tài khoản (tên người dùng), hoặc các loại định danh tương tự
 • Thông báo điện thoại
 • Số nhận dạng cụ thể của bên thứ ba liên quan đến dịch vụ cờ vua (ví dụ: số ID USCF hoặc FIDE) có thể được thu thập đổi với một số tài khoản
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin từ bạn sẽ được chúng tôi tự động thu thập
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3
 1. Hạng mục Thông tin cá nhân được liệt kê tại California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • not applicable
 • not applicable
 1. Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang
 • not applicable
 • not applicable
 1. Thông tin thương mại
 • not applicable
 • not applicable
 1. Thông tin sinh trắc học
 • not applicable
 • not applicable
 1. Internet hoặc các hoạt động tương tự trên mạng
 • Chỉ tìm kiếm lịch sử trên chess.com
 • Thông tin từ bạn sẽ được chúng tôi tự động thu thập
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3
 1. Dữ liệu địa lí
 • not applicable
 • not applicable
 1. Dữ liệu cảm quan
 • not applicable
 • not applicable
 1. Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm
 • not applicable
 • not applicable
 1. Không công khai thông tin giáo dục (theo Quyền Giáo Dục Gia Đình và Luật Bảo Mật (20 U.S.C. Mục 1232g, 34 C.F.R. Phần 99))
 • not applicable
 • not applicable
 1. Những kết luận có được từ thông tin các nhân khác
 • not applicable
 • not applicable

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay ý kiến nào về thông báo này hoặc cách Chess.com, LLC thu thập và sử dụng thông tin của bạn như miêu tả trong Chính sách bảo mật hoặc bạn muốn thực thi quyền của mình theo luật California, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Điện thoại: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Thư điện tử: support@chess.com
Địa chỉ bưu điện
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

THAY ĐỔI ĐẾN THÔNG BÁO ĐIỀU LUẬT BẢO MẬT NÀY

We reserve the right to amend our Privacy Policy at our discretion and at any time. When we make changes to our Privacy Policy, we will (i) let you know via email and/or a prominent notice on our Services and (ii) post the updated Privacy Policy on the website and update the Privacy Policy's effective date. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Your continued use of our website following the posting of changes constitutes your acceptance of such changes.


Privacy Policy for Chess - Play & Learn (Arcade Version)

This section states our policy on the collection, use, and disclosure of data collected by the app, Chess - Play & Learn (Arcade Version), hereafter “the app.” It is not broadly applicable to the Chess.com website or its other apps.

We do not collect any personal information through the app, but please review this policy for more detail on what kind of information may be collected, used and/or stored.

If you choose to use the app, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The information that we collect is used for supporting game services and improving the app. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

Data Collection and Use

The app collects non-identifiable gameplay data to send to Apple iCloud, specifically to record a player’s progress (win record) vs the app’s built-in roster of computer opponents. We (Chess.com, LLC) do not store any of this data, but it is sent to Apple services (iCloud and Game Center) for storage and use.

The app also collects the user’s anonymized gamePlayerID for the app’s “Online Play” feature, where it is used exclusively to maintain a chess skill rating as online games are played. This helps ensure players are matched with opponents of similar skill levels. The collection of this data is subject to the user’s explicit permission, as requested in the app prior to first use, and can be subsequently terminated at any time via the app’s Settings (“Stop Collecting Data”).

The app is available to players of all ages through the Apple Arcade service and collects this non-identifiable gameplay data from all players without respect to age. The basis for this collection of information is to support the internal operations of the app as permitted by the Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”), which is a legitimate use under the General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Security

We employ conventionally acceptable methods to protect all information we obtain from our users. However, no method of Internet transmission or of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot absolutely guarantee its security.

Changes to This Privacy Policy

We may change our Privacy Policy from time to time, and we will notify you of any changes by posting updates to this page. These changes are effective immediately after they are posted here.

Liên hệ với chúng tôi

If you have any questions about our Privacy Policy, please contact us:

Điện thoại: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Thư điện tử: support@chess.com
Địa chỉ bưu điện
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097