Team Shiraz
این تیم تیم شیرازی هاست و تمام کسانی که شیراز را دوست دارند و هدف از آن تبادل اطلاعات بین شطرنج بازان فهیم شیرازی و بازی های انلاین می باشد. ی سری اطلاعات گردشگری شیراز را در اختیارتون می گزاریم هر گونه کاری از دستمون بر بیاد برای شما در شیراز انجام می دهیم البته از همه ی ایرانی های عزیز دعوت به عمل می آید.
比賽
  • 過程中:
  • 總分:
  • 贏得比賽:
  • 平均等級分:
  • 今日排名: