BuiHuyPhuoc
已加入
2018年8月11日
最近線上
當前在線
查看數
7,243
關注者
1,145
點數
991
有稱號等級的棋手
鉆石會員

Chào mọi người! wink.png 
Tôi là Bùi Huy Phước. Tôi 13 tuổi và đến từ Việt Nam.
Xếp hạng của tôi là 1716   stats.png
Chúng ta có thể chơi trò chơi không?
playhand.png

CHESSBRAHS 32,346 位會員
Việt Nam 13,743 位會員
AMAZING CLUB 647 位會員
The Warriorsツ 643 位會員