Upgrade to Chess.com Premium!
Tournament Home

Players - 15th Chess.com Tournament (1201-1400)

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
#63 GAZZA45 (2190)
(43 points awarded)
17-2-1 17.5 64.25 Round 2 -> 7.5 | 24.25
#180 Wilfre009 (2032)
(34 points awarded)
12-8-0 12 40 Round 2 -> 2 | 0
#298 Bigduke (1996)
(29 points awarded)
7-3-0 7 28 Round 1 -> 7 | 28
#1 dlubin54 (1991)
(241 points awarded)
36-2-0 36 118 Round 5 -> 2 | 0
#33 Aviorama (1988)
(48 points awarded)
20-6-2 21 83.5 Round 3 -> 2 | 7
#291 GordieSea (1984)
(29 points awarded)
7-3-0 7 29 Round 1 -> 7 | 29
#955 perikito (1960) 3-6-1 3.5 16 Round 1 -> 3.5 | 16
#94 Gigantopithicus (1955)
(43 points awarded)
14-6-0 14 52 Round 2 -> 6 | 18
#3 littlematt (1902)
(72 points awarded)
27-6-3 28.5 99.75 Round 4 -> 4 | 8
#693 AaronAgostini (1886) 5-5-0 5 17 Round 1 -> 5 | 17
#1028 manny13 (1862) 3-7-0 3 11 Round 1 -> 3 | 11
#244 jonbaraq (1846)
(29 points awarded)
8-2-0 8 29 Round 1 -> 8 | 29
#209 teobabar (1833)
(34 points awarded)
10-10-0 10 40 Round 2 -> 0 | 0
#1239 fiaraz (1825) 0-10-0 0 0 Round 1 -> 0 | 0
#817 famer (1823) 4-6-0 4 17 Round 1 -> 4 | 17
#35 jaro_miranda (1817)
(48 points awarded)
22-8-0 22 84 Round 3 -> 2 | 4
#608 justina3656 (1816)
(5 points awarded)
5-4-1 5.5 14.75 Round 1 -> 5.5 | 14.75
#258 TheHandShand (1810)
(29 points awarded)
8-2-0 8 24 Round 1 -> 8 | 24
#561 ryansth16 (1806)
(10 points awarded)
6-4-0 6 14 Round 1 -> 6 | 14
# chrka (1768) 10-0-0 10 40 Withdrew
#59 KingOfTheRing2011 (1754)
(43 points awarded)
17-2-1 17.5 68.75 Round 2 -> 7.5 | 28.75
#191 Andrews124 (1752)
(34 points awarded)
10-10-0 10 37 Round 2 -> 1 | 1
#10 robredwine (1738)
(48 points awarded)
27-1-2 28 111.5 Round 3 -> 8 | 31.5
#20 axper (1730)
(48 points awarded)
22-5-1 22.5 79.75 Round 3 -> 4.5 | 11.75
#86 Djampa (1708)
(43 points awarded)
14-5-1 14.5 49.75 Round 2 -> 6.5 | 20.75
#933 oeljeck (1708) 4-6-0 4 6 Round 1 -> 4 | 6
#191 Yairsilver (1701)
(34 points awarded)
11-9-0 11 41 Round 2 -> 1 | 1
#18 Edgecode (1699)
(48 points awarded)
22-6-0 22 82.5 Round 3 -> 5 | 16
#1239 Eldridge11111 (1697) 0-10-0 0 0 Round 1 -> 0 | 0
#23 Killer_Queen (1693)
(48 points awarded)
23-4-1 23.5 83 Round 3 -> 4 | 6
#366 nakosis (1693)
(24 points awarded)
7-3-0 7 22 Round 1 -> 7 | 22
#3 hwo001 (1692)
(72 points awarded)
30-7-1 30.5 114.75 Round 4 -> 4 | 8
#8 zzagal (1692)
(48 points awarded)
25-8-1 25.5 91.75 Round 4 -> 0 | 0
#151 Hashan_Lokuge (1690)
(39 points awarded)
14-6-0 14 44 Round 2 -> 4 | 4
#255 adude23 (1689)
(29 points awarded)
8-2-0 8 25 Round 1 -> 8 | 25
#1163 isakping (1686) 2-8-0 2 0 Round 1 -> 2 | 0
#35 kilerluis (1685)
(48 points awarded)
21-9-0 21 81 Round 3 -> 2 | 4
#986 goubda (1685) 3-7-0 3 18 Round 1 -> 3 | 18
#11 Matham (1682)
(48 points awarded)
27-3-0 27 104.5 Round 3 -> 7 | 24.5
#16 a_vehicle (1674)
(48 points awarded)
24-4-0 24 84 Round 3 -> 6 | 12
#576 jasonmax (1673)
(10 points awarded)
5-4-1 5.5 25.25 Round 1 -> 5.5 | 25.25
#298 msajeep (1671)
(29 points awarded)
7-3-0 7 28 Round 1 -> 7 | 28
#1228 Agent--Smith (1666) 1-9-0 1 2 Round 1 -> 1 | 2
#24 Teolon (1666)
(48 points awarded)
23-7-0 23 78 Round 3 -> 4 | 5
#22 uhuru (1664)
(48 points awarded)
23-5-0 23 85 Round 3 -> 4 | 11
#44 simson123 (1664)
(43 points awarded)
17-2-1 17.5 65.75 Round 2 -> 8.5 | 30.75
#1163 wasmitschmidt (1661) 2-8-0 2 0 Round 1 -> 2 | 0
#7 JFSebastian (1656)
(48 points awarded)
26-7-1 26.5 91.25 Round 4 -> 3 | 3.5
#12 SteveSolomon2 (1652)
(48 points awarded)
24-5-1 24.5 91.25 Round 3 -> 7 | 21
#776 Roeczak (1647) 2-3-5 4.5 19.25 Round 1 -> 4.5 | 19.25