ID Name Club ID Players Rating Start Time
1252060 10|0 Blitz - - 2000 - 1199 Jun 7, 2020 12:25 AM
1252061 10|0 Blitz - - 2000 1200 - 1499 Jun 7, 2020 12:25 AM
1252062 10|0 Blitz - - 2000 - Jun 7, 2020 12:25 AM
1252063 10|0 Blitz - - 2000 1500 - Jun 7, 2020 12:25 AM
1252066 ен 138844 - 2000 - 1000 Jun 7, 2020 12:30 AM
1252058 Kings of the 64 | Season 5 138414 2 - 70 100 - 3000 Jun 7, 2020 12:30 AM
1251192 Первый зачётный блиц-турнир АСС-2020 116348 - 2000 - Jun 7, 2020 12:30 AM
1251244 3 CHECK FUN club - 1/0 3 Check Swiss 89252 3 - 40 - Jun 7, 2020 12:31 AM
1252091 AFTERNOON SWISS LIVE TOURNAMENT 118402 - 2000 - Jun 7, 2020 12:31 AM
1252071 1|0 Crazyhouse - - 2000 - Jun 7, 2020 12:40 AM
1252074 Ồ rế 124842 - 2000 - Jun 7, 2020 12:45 AM
1252072 hellooooooooooooo 92448 - 2000 - Jun 7, 2020 12:45 AM
1252077 5|0 Blitz - - 2000 - 1199 Jun 7, 2020 12:55 AM
1252078 5|0 Blitz - - 2000 1200 - 1499 Jun 7, 2020 12:55 AM
1252079 5|0 Blitz - - 2000 - Jun 7, 2020 12:55 AM
1252080 5|0 Blitz - - 2000 1500 - Jun 7, 2020 12:55 AM
1251395 КМС - МС КУБОК УКРАЇНИ ФІНАЛ 129114 1 - 25 1 - 3000 Jun 7, 2020 1:00 AM
1250807 43° Torneo juniores 92240 - 2000 - Jun 7, 2020 1:00 AM
1247390 XXVI Blitz Beta (0-2000) 100854 - 2000 - 2000 Jun 7, 2020 1:00 AM
1251397 5|0 Blitz Tournament 141654 4 - 8 - Jun 7, 2020 1:00 AM
1251158 Sunday Morning Chess 11.00 93646 - 2000 - Jun 7, 2020 1:00 AM
1247388 XXVI Blitz Alpha (0-1300) 100854 - 2000 - 1300 Jun 7, 2020 1:00 AM
1251789 61-ე ღია ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში 15+10 93996 - 2000 - Jun 7, 2020 1:00 AM
1251480 4 розряд - початківці КУБОК УКРАЇНИ ФІНАЛ 129128 1 - 25 1 - 3000 Jun 7, 2020 1:00 AM
1252039 Турниры Выходного Дня 83524 - 2000 - Jun 7, 2020 1:00 AM
Tournament Legend