Политика за Честна Игра

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.
Дата, от която е в сила: April 21, 2022

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform. Запазваме си правото да променяме тази политика по всяко време, без да Ви уведомяваме. Моля, вижте нашето Споразумение с Потребителя за повече информация относно приложимостта и изпълнението на Политиката за Честна Игра.

 • Всички Ваши ходови трябва да бъдат Ваши собствени
 • Не мамете по никакъв начин
 • Не получавайте помощ от друг човек, включително родители, приятели, треньори или друг играч
 • Не използвайте шахматни енджини, какъвто и да е софтуер, ботове, плъгини или други инструменти, които анализират позициите по време на игра
 • Не използвайте бази данни или други ресурси, които показват най-добрия ход (както в Онлайн шаха, така и в Ежедневния шах)
 • Можете да използвате Дебютния Анализатор или други книги без енджин преценки само в Ежедневния шах (Не в Онлайн / Игра на живо)
 • Не извършвайте автоматизиран анализ или „проверка на грешки“ на Вашите партии в процес на игра
 • Не позволявайте на никой друг да използва Вашия акаунт
 • Не използвайте чужд акаунт
 • Не манипулирайте изкуствено рейтинги, партии или резултати от играта
 • Не пречете на играта на други членове
 • Подозрението, че опонентът Ви използва външна помощ, не е оправдание да направите същото. Ако подозирате, че някой мами, докладвайте играча на Chess.com.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Тези правила не се прилагат за неоценявани игри или тактики. Въпреки това, ако възнамерявате да използвате помощ срещу опонента си, трябва да го уведомите предварително. Можем да разширим или ограничим приложимите изключения от Политиката за Честна Игра по всяко време, без да Ви уведомяваме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако установим, че сте нарушили нашата Политика за Честна Игра, ще закрием акаунта Ви и ще го обявим за закрит заради нарушение на правилата за Честна Игра. Всички промени в статуса на акаунта се извършват по наша преценка. За пълен списък на мерките, които ще предприемем както за наблюдение на Вашата игра в Chess.com, така и за прилагане на нашата Политика за Честна Игра, вижте разделите "Прекратяване" и "Ограничения на Акаунта" на нашето Споразумение с Потребителя.