Политика за Честна Игра

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform.

 • Всички Ваши ходови трябва да бъдат Ваши собствени
 • Не мамете по никакъв начин
 • Не получавайте помощ от друг човек, включително родители, приятели, треньори или друг играч
 • Не използвайте шахматни енджини, какъвто и да е софтуер, ботове, плъгини или други инструменти, които анализират позициите по време на игра
 • Не използвайте бази данни или други ресурси, които показват най-добрия ход (както в Онлайн шаха, така и в Ежедневния шах)
 • Можете да използвате Дебютния Анализатор или други книги без енджин преценки само в Ежедневния шах (Не в Онлайн / Игра на живо)
 • Не извършвайте автоматизиран анализ или „проверка на грешки“ на Вашите партии в процес на игра
 • Не позволявайте на никой друг да използва Вашия акаунт
 • Не използвайте чужд акаунт
 • Не манипулирайте изкуствено рейтинги, партии или резултати от играта
 • Не пречете на играта на други членове
 • Подозрението, че опонентът Ви използва външна помощ, не е оправдание да направите същото. Ако подозирате, че някой мами, докладвайте играча на Chess.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако установим, по наше собствено усмотрение, че сте нарушили нашата Политика за Честна Игра, тогава ние ще затворим Вашия акаунт и ще го означим като затворен за нарушение на Честната Игра. За пълен списък на мерките, които ще предприемем, за да наблюдаваме играта Ви в Chess.com и да наложим нашата Политика за Честна Игра, вижте разделите за Прекратяване и Ограничения на Акаунта в нашето Потребителско Споразумение.