Croatian Chess Temple
Ovo je tim za Hrvate iz cijeloga svijeta i njihove prijatelje! ** This is a team for Croatians from all over the world and for their friends! **
Administratori
Partije
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Šah sa glasanjem
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Današnji Rejting: