Završeni mečevi
Igrači: 35 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
30.5
Team México
39.5
Team Australia - Perth W.A.
31
Team USA Southeast
21
Igrači: 12 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
16.5
Team Nicaragua
7.5
Igrači: 6 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
4
Blue and Gray Chess
8
Igrači: 13 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
10.5
Samnites
15.5
Igrači: 18 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
15.5
Murphy's Pub
20.5
Igrači: 11 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
6
Samnites
16
Igrači: 27 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
27.5
Kingdom of the Picts
26.5
Igrači: 23 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Yugoslavia
28
Team USA Southeast
18
Igrači: 24 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
26
Team Venezuela
22
Igrači: 19 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Chess Corner
28.5
Team USA Southeast
9.5
Igrači: 21 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Ireland
16.5
Team USA Southeast
25.5
Igrači: 1 Rejting: 1201 - 1500 3 dana/potez
Ajc chess
0
Team USA Southeast
2
Igrači: 14 Rejting: Otvori 3 dana/potez
EQUIPO ANDALUCIA
15
Team USA Southeast
13
Igrači: 1 Rejting: 1201 - 1500 3 dana/potez
Ajc chess
0
Team USA Southeast
2
Igrači: 31 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
12.5
Team Brazil
49.5
Igrači: 5 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Dolly's Superstars
4
Team USA Southeast
6
Igrači: 35 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team USA Southeast
24
Team Canada
46
Igrači: 34 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Chess Corner
27.5
Team USA Southeast
40.5
Igrači: 1 Rejting: < 1199 3 dana/potez
Chess School
0
Team USA Southeast
2
Igrači: 42 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Argentina
64.5
Team USA Southeast
19.5
Igrači: 1 Rejting: < 1199 3 dana/potez
Chess School
2
Team USA Southeast
0
Igrači: 20 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Ireland
20
Team USA Southeast
20
Igrači: 43 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team México
43.5
Team USA Southeast
42.5
Igrači: 1 Rejting: 1201 - 1600 3 dana/potez
EW Chess
0
Team USA Southeast
2