30min + 20sek Challenger

8 Members
Nov 25, 2023
0 Events Played

30|20 Challenger został założony z myślą o graczach, którzy chcą grać szachy klasyczne tempem zbliżonym do turniejów, na których można uzyskać normę na II (I k.) kat szachową PZSzach.

Zasady drabinki Challengera

1. Gry rozgrywane są tempem 30|20

2. Gracz może wyzwać dowolnego gracza, który znajduje się o nie więcej niż 3 pozycje powyżej na drabince challengera. Gracz wyzywający kontaktuje się z graczem wyzywanym dowolną drogą (np wewnętrzny mail chess.coma). Jeśli wyzwany gracz nie ma już wyznaczonej gry w danym tygodniu to powinien przyjąć wyzwanie. Gra powinna być rozegrana w przeciągu 7 dni, z tym że jeśli wyzywany zawodnik nie może rozegrać gry w przeciągu 10 dni uznaje się, że wyzywający gracz wygrał a wyzwany poddał grę. Obaj zawodnicy powinni dołożyć wszelkich starań aby uzgodnić dogodny dla obu stron termin gry, mając na uwadze, że każdy ma napięty grafik w pracy i w domu. Zawodnik wyzywający wpisuje termin i godzinę umówionej gry (aby inni klubowicze mogli śledzić zmaganie na żywo) przy nicku swoim i gracza wyzwanego. 

3. Gra powinna być rozegrana nawet pomimo przetasowań na drabince challengera, do których mogło dojść pomiędzy ustaleniem terminu gry, a jej rozegraniem.

4. Wyzwany gracz nie musi grać więcej niż raz w tygodniu. Jeśli w danym tygodniu pojawi się drugie wyzwanie, wyzwany gracz może odmówić.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek rozegrania jednej partii tygodniowo (tydzień liczony od niedzieli 8 rano do soboty 23.59). Nierozegranie minimum jednej partii w tygodniu, skutkuje spadkiem zawodnika o jedno miejsce na drabince challengera. Jeśli gracz nie mógł znaleźć przeciwnika w danym tygodniu (tj wszyscy zawodnicy z 3 miejsc powyżej jego rankingu juz mieli ustalone terminy gier, a sam nie otrzymał żadnego wyzwania, wtedy nie spada ze swojej pozycji).

6. Jeśli gracz z niższej pozycji na drabince pokona gracza z wyższej pozycji na drabince, wtedy gracz z niższej pozycji wchodzi na pozycję gracza z wyższej pozycji. Pokonany gracz oraz wszyscy gracze poniżej niego, zostają przesunięci o jedną pozycję w dół. Wynik gry zwycięzca przesyła administratorowi.

7. Gra składa się z jednej partii. Strony losuje komputer chess.coma w taki sposób, że gracze o ustalonej porze zaznaczają "więcej opcji tempa gry", wybierają 30minut czasu gry i 20 sekund dodatku czasowego, a następnie mniej więcej jednocześnie naciskają przycisk START. Wtedy chess.com sparuje ich oraz sam dokona losowania stron.

8. Nowi gracze mają dwa "wolne" wyzwania przeciwko dowlnemu graczowi spoza pierwszej trójki. Jeśli obie gry przegra, to ląduje na ostatnim miejscu drabinki challengera.

9. PRZYJEMNYCH EMOCJONUJĄCYCH PARTII