All opening in the world

104 Members
Mar 23, 2024
25 Events Played

Nội quy club 

1. Không được chửi tục

2. Tôn trọng lẫn nhau 

3. Không bàn về chính trị , dân tộc , màu da ...

4. Không spam trong club

5. Không đưa lên các thông tin sai lệch, không chính xác 

6. Không chia sẻ các đường link không rõ nguồn gốc

7  .Không được gian lận trong các giải đấu

8 .Tất cả admin và super admin không được tự tiện đá các thành viên 

9.Không được "Bình luận / Tạo bài viết" có những từ ngữ gõ ngẫu nhiên, không có ý nghĩa ( ugewfyghebcfh,...)

10.Không Được "Bình luận / Tạo bài viết" có nội dung phiền, vô nghĩa

11. Không được tạo "liên tiếp" nhiều bài viết có nội dung "giống hệt nhau" (VD: Bạn tạo bài viết có nội dung là mình vừa chơi cờ thắng ai đó , vài giây sau bạn lại đăng lại bài viết như vậy, nội dung hai bài giống hết nhau là vi phạm quy định club)

12. Ko chửi, bàn tán 1 việc mà  ko liên quan đến các thành viên khác.

Admins