bình dương

109 Members
Aug 25, 2023
21 Events Played

Nhớ tham gia câu lạc bộ này nhé https://www.chess.com/club/club-moon-vn 
Luật lệ :
không spam Nếu bạn muốn điều này thì đây dành cho bạn,
https://www.chess.com/clubs/forum/view/cho-spam 
không chửi nhau, không hỏi tọa độ, quản trị viên, siêu quản trị viên, không chửi thề

mức độ :
1 cảnh báo
2 tắt tiếng trong 1 tuần hoặc 1 tháng
3 Bị cấm ra khỏi câu lạc bộ