Chess Lithuania

Lietuvos šachmatininkų grupė, kurios nariams bus organizuojami internetiniai turnyrai.

Priimami nariai savo paskyrose turi nurodyti realias tapatybes.