CHESS - VIET NAM

2,713 Members
Apr 19, 2017
94 Events Played

Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ CHESS - CO VUA. Mọi người có thể tham gia thi đấu cờ vua, trao đổi thảo luận... Chúng tôi đến từ https://www.facebook.com/groups/dammecovua/