Cờ Vua Thông Minh

4,268 Members
May 19, 2020
198 Events Played

Câu Lạc Bộ Cờ Thông Minh, CLB cờ vua hàng đầu tại Hà Nội

YouTube: http://www.youtube.com/c/daycovuavn

Fanpage: http://www.facebook.com/CLBCoVuaThongMinh