شطرنج ايراني
سلام، از دوستاني به اين گروه دعوت ميشود كه شطرنج و مسابقات برايشان جدي باشد و تاجاي ممكن از امتياز بالاي برخوردار باشند،ممنون
Admins
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: