Online klub for Fredericia Skakforening, hvor der arrangeres hurtig- og lynskak turneringer i den tid, hvor klubben er lukket ned pga. Coronavirus.