Grad Niš - City of Nis

172 Members
Feb 4, 2011
309 Events Played

Grupa za sve igrače iz Niša i okoline. Ekipa se takmiči u svim ligama i kupovima gradova koji se organizuju na sajtu: World Cities League, Cities World Cup, Chess960 World Cities League, Open Cities Swiss, European Cities League ****************************************************************************** Zapaženi rezultati: Chess960 WCL 2022 - 2. mesto 🥈, 11th CWC 2021 - 2. mesto 🥈, WCL 2011 - 3. mesto 🥉, 12th CWC 2022 - 3. mesto 🥉, ECL 2020 - 4. mesto, WCL 2021 - 4. mesto, 3rd CWC 2013 - 4. mesto