IRAN.

5,371 Members
Sep 24, 2010
1,110 Events Played

لطفا موارد زیر را جهت پذیرش درخواست های عضویت در تیم اول و بزرگ ایران در نظر بگیرید

  • درج نام و نام خانوادگی  در این صفحه
  • پرچم ایران در تمام مدت عضویت شما باید پابرجا بماند
  •  
  • داشتن حداقل ۵۰ بازی بلیتس، بولت یا رپید در کارنامه عملکرد شما برای تعیین سطح و بررسی عملکرد الزامی می‌باشد
  •  
  • در صورتی زودتر از ۳۰ روز می توانید درخواست دهید که دارای شناسه فیده با ارائه مدرک شناسایی باشید و آن را در درخواست و پروفایل خود ذکر نمایید
  •  
  • لطفا سطح شطرنج و ریتینگ خود را مطالعه یک یا دو کتاب آموزشی ارتقا دهید. تیم ایران امکان عضویت افراد با ریتینگ میانگین کمتر از 800 را ندارد

تیم ایران که افتخار میزبانی بیش از ۵۰ استاد ارزنده کشور را دارد به همه شطرنج دوستان کشور خوشامد می گوید و لیست اعضای تیم را می توانید از این قسمت ملاحظه نمایید

لطفا راهنمای مسابقات تیم را از این لینک مطالعه فرمایید 

Welcome to IRAN in Chess.com!

The best team in Iran in terms of performance and number of members is open anyone born in or resident in Iran and who is prepared to commit to playing official live chess matches for their country.