MACEDONIA FOREVER

808 Members
Aug 23, 2018
1,676 Events Played

macedonia forever

Тhis club unites Macedonians and friends from all over the world.

 

Ова е клуб на македонците и нивните пријатели од целиот свет...каде и да сте....ние сме вечни како и нашиот симбол сонцето....Повелете да се дружиме.....

This is a club of Macedonians and their friends from all over the world ... wherever you are .... we are eternal like our symbol the sun .... Welcome to hang out .....