những người chơi soulknight

9 Members
Aug 31, 2021
1 Event Played

1. Nhiều nhất chỉ đc 10 SA, 15 AD , 20 tọa độ

2. Trong clb này ko đc cãi nhau

3. Mọi ng ai mời đc số TV bao nhiêu thì sẽ đc tặng danh hiệu bấy nhiêu ( hoặc bạn mời đc 5 TV tương đương tọa độ, 10 TV tương đương AD , 15 TV tương đương SA)

5. Chúc các bạn vui vẻ trong clb (hết)