Skakforeningen ØBRO bor på adressen Rosenvængets Alle 31, 2100 København Ø, og det har vi gjort siden 1971, hvor vi købte vores nuværende lokaler. ØBRO har gennem sin eksistens boet på en cafe, i et folkekøkken, i privaten og meget andet godt, og der har som i alle livets sammenhænge været gode og mindre gode år. Der er grund til stolthed over ØBRO’s historie, hvor en lang række dygtige folk gennem årene har udført umådeligt meget frivilligt arbejde for at skabe turneringsaktiviteter og sociale aktiviteter – liv i klubben og et godt økonomisk fundament for klubben. Af alle de mange dygtige ledere skylder vi Gerda Andreasen en særlig tak. Gerda var med til at stifte klubben i 1936 og frem til sin død Juledag 1996 var hun i arbejde for klubben. En fænomenal indsats gennem 60 år af et elskeligt, dygtigt og beskedent menneske. Da jeg den 10. december 1996 sidste gang besøgte Gerda og udtrykte min dybeste respekt og tak for hendes arbejde gennem et langt og godt liv, sagde hun to ting, der stadig står fast prentet i min bevidsthed. Hun sagde “Det er godt, I har været tilfredse”, og “Nu får jeg det snart godt”. ØBRO holdt Gerda’s 75-års og 80-års fødselsdage, begge på dagen i klubbens lokaler, og i klubben hænger der billeder på væggen fra 80-års festen.